Rahul KC

Rahul KC navštěvuje školní dvory a lobby ve vládních síních, aby pomohl vymýtit porušování lidských práv v Nepálu vzděláváním jeho občanů. Jeho práce přispěla k přepsání nepálské ústavy, aby byla zaručena lidská práva pro všechny.

V oblasti výchovy k lidským právům se Rahul KC věnuje organizování aktivit souvisejících s mládeží a lidmi, kteří potřebují pomoc od roku 2012. Rahul KC představil jeho organizaci různým vzdělávacím institucím, státním organizacím a bezpečnostním složkám. Jeho práce vždy zahrnovala organizaci, týmovou práci a vedení a v těchto oblastech jsem prokázal efektivitu. Rahul KR vede nadšený tým, který svými vzdělávacími aktivitami v oblasti lidských práv oslovuje tisíce studentů v městských i venkovských oblastech. Pod jeho vedením provádí organizace programy výchovy k lidským právům na 850 akcích ve vzdělávacích institucích včetně bezpečnostních složek. Pokračoval jsem v prosazování lidských práv mimo Nepál – v Indii, na Srí Lance, v Japonsku, Bangladéši a na Tchaj-wanu. Několikrát byl pozván na přednášky o lidských právech na tchajwanských univerzitách a oslovil jsem více než 20 000 studentů. Zúčastnil jsem se různých konferencí zastupujících moji organizaci ve více než 20 zemích. Od roku 2018 se také věnuje poradenství v oblasti vzdělávání. Mám v úmyslu podílet se na práci, kde může být přínosem tím, že přidá hodnotu svého plného nadšení, zkušeností a dovedností.