Certifikace budov

Energetický certifikát
Energetická certifikace budov

Energetická certifikace se vztahuje na:

na novou budovu a na významně obnovovány existující budovu, jejichž kolaudační řízení bylo zahájeno po 1. lednu 2008,
na budovu prodávanou nebo pronajímány po 1. lednu 2008,
na budovy nebo samostatné části, které se prodávají nebo pronájmu novému nájemci,
na budovy, v nichž více než 250 m2 celkové podlahové plochy užívá orgán veřejné moci a veřejnost jejich často navštěvuje,
při dokončení nové budovy nebo významné obnovy stávající budovy; jinak je dobrovolná.
Dále zákon hovoří o tom, že od 9. července 2015 je energetická certifikace povinná i pro budovy v nichž více než 250 m2 podlahové plochy užívá orgán veřejné moci a veřejnost jejich často navštěvuje. Budovy ve kterých se pronajímají byty nemusí do 31.12.2015 mít energetickou certifikaci. Co se týče energetické certifikace budov včetně systémů techniky prostředí, které se v těchto budovách nacházejí (příprava teplé vody, vytápění …) se týká pouze těchto typů budov:

rodinné domy,
bytové domy,
administrativní budovy,
budovy škol a školských zařízení,
budovy nemocnic,
budovy hotelů a restaurací,
sportovní haly a jiné budovy určené na sport,
budovy pro velkoobchodní a maloobchodní služby,
ostatní nevýrobní budovy spotřebovávající energii.
V případě rodinných domů a bytových domů, výpočet energetické náročnosti nezohledňuje vliv osvětlení a klimatizace.

Vypracování energetického certifikátu si musí objednat a zaplatit vlastníci budov. Vlastník budovy je povinen uchovávat energetický certifikát po celou dobu jeho platnosti av případě prodeje ho předat novému vlastníkovi. Co se týče pronájmu tam stačí, jestliže pronajímatel předá nájemci osvědčenou kopii energetického certifikátu.

Hlavním cílem energetické certifikace je tedy: zlepšit energetickou náročnost budov, zajistit požadované podmínky týkající se exteriérech budov a zefektivnění výstavby a provozu budov.