Scientology Beliefs and Practices: The Eight Dynamics

Jaký cíl má každá živá věc společného? Toto video popisuje naše přesvědčení ohledně primární motivační síly v životě a jak to zase vysvětluje vztah člověka k rodině, lidstvu a Bohu. Scientologie ve světě.

„Scientologické principy“ jsou úvodem do základních přesvědčení a praktik scientologického náboženství, které byly živě oživeny, včetně klíčových složek mezilidských vztahů, předvídání lidského chování a úvodem do scientologického duchovního poradenství.