UMOŽŇUJEME DĚTEM UČINIT INFORMOVANÉ ROZHODNUTÍ DROGY NEBRAT !

Řekni ne drogám, řekni ano životu, Lukáš Bechyně from Cesty k sobě on Vimeo.

Občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU působí v České republice od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovu prevencí již od roku 1993. Naše sdružení se zaměřuje na poskytování profesionálních a čtivých materiálů, které jsou na realitě náctiletých, na které je zaměřena primární prevence v oblasti zneužívání drog.
Sdružení úzce spolupracuje s nadací Foundation for Drug Free World (Nadace pro svět bez drog) z USA, která se zaměřuje na analýzu trendů drogové epidemie jak z USA, tak z dalších zemí celého světa a dále na následné sestavování a výrobu materiálů (brožury, DVD) o drogách, a to především pro náctileté.
Sdružení se v České republice zabývá pouze primární prevencí (specifickou i nespecifickou).
rekninedrogam.cz

National Institutes of Health (NIH):

Americká instituce National Institutes of Health (NIH) vypisuje řadu grantových výzev v oblasti výzkumu zdraví. NIH je přední Americká vládní agentura provádějící biomedicínský výzkum. Do některých z nich mohou podávat přihlášky i instituce mimo USA. V této aktualitě najdete seznam výzev publikovaných 13. 5. – 16. 6. 2017 s vloženými odkazy na podrobné informace o dané výzvě – tematické zaměření, uzávěrka, odkaz na informace o grantovém schématu. (Neuvádím zde například výzvy zaměřené na klinické zkoušky, na čistě lékařský výzkum nebo výslovně určené pro vědce z Afriky – všechny aktuálně otevřené výzvy NIH najdete na stránkách All Active Requests for Applications, All Active Program Announcements a Parent Announcements.)

 

Pouze prostřednictvím klinického výzkumu můžeme získat poznatky a odpovědi o bezpečnosti a účinnosti léčby a postupů. Průkopnický vědecký pokrok v současnosti i v minulosti byl možný pouze díky účasti dobrovolníků, zdravých i nemocných, na klinickém výzkumu. Klinický výzkum vyžaduje složité a důkladné testování ve spolupráci s komunitami, které jsou touto chorobou postiženy. Vzhledem k tomu, že výzkum otevírá nové dveře k hledání způsobů diagnostiky, prevence, léčby nebo léčby nemocí a zdravotního postižení, je při hledání odpovědí nezbytná účast na klinických studiích.

Senátorka Spojených států Elizabeth Warren naléhá na CDC, aby přesněji komunikoval s veřejností rizika úmrtí COVID-19 a vhodně se přizpůsobil věku, rase a etnickému původu

Senátorka Spojených států Elizabeth Warren
Senátorka Spojených států Elizabeth Warren

„Tím, že ve svých veřejných datech neupravuje úmrtnost podle COVID-19 podle věku, nemusí CDC poskytovat přesné hodnocení zvýšeného rizika úmrtí a vážných nemocí pro barevné komunity ve srovnání s bílými Američany stejného věku.“ Nedávná analýza údajů o úmrtnosti COVID-19 upravujících rozdíly ve věku mezi rasovými a etnickými skupinami zjistila významně větší mezery v celkové úmrtnosti.
Text dopisu

Washington, DC – Senátorka Spojených států Elizabeth Warren (D-Mass.) Zaslala dopis řediteli CDC Dr. Robertu Redfieldovi s požadavkem, aby CDC objasnilo svou veřejnou komunikaci o COVID-19 a rizicích souvisejících s rasou a etnickým původem zahrnutím úprav věku do jejich publikace údajů o úmrtnosti COVID-19.

„CDC doposud konzistentně nespecifikovala rizika a neposkytla úplné a úplné informace o míře interakce věku, rasy nebo etnického původu s cílem zvýšit riziko úmrtnosti COVID-19 pro barevné komunity. Žádám, aby CDC začalo včetně úpravy věku ve svých publikacích o úmrtnosti COVID-19 mezi rasovými a etnickými menšinami a přesněji popisuje rasové rozdíly COVID-19 ve své komunikaci, publikacích a veřejných prohlášeních, “napsal senátor Warren.

CDC zjistila mnoho nerovností v sociálních determinantech zdraví, které vystavují rasové a etnické menšiny zvýšenému riziku onemocnění a úmrtí na COVID-19. Agentura také jasně vyjádřila vztah mezi věkem a riziky spojenými s COVID-19 a zjistila, že 8 z 10 úmrtí COVID-19 bylo mezi Američany ve věku nad 65 let. CDC však ne vždy správně komunikovala jejich interakci charakteristik, což vede k nepřesnostem v tom, jak údaje CDC odrážejí úmrtnost a nemocnost mladých černošských a latinskoameričanů.

CDC často používá zprávy a infografiky o vyšším riziku úmrtí v důsledku COVID-19 u barevných lidí, kteří neříkají celý příběh. Jedna klíčová infografika CDC uvádí, že riziko úmrtnosti je 2,1krát vyšší u černošských Američanů, 1,1krát vyšší u latinskoameričanů, 1,4krát vyšší u obyvatel indiánů nebo domorodců na Aljašce a stejné u asijských Američanů ve srovnání s nehispánskými bílými Američany. Nedávná analýza údajů o úmrtnosti COVID-19 upravujících rozdíly ve věku mezi rasovými a etnickými skupinami však zjistila významně větší mezery v celkové úmrtnosti. Pomocí těchto údajů o rase a etnickém původu upravených podle věku analytici sledovali míru úmrtnosti, která byla 3,2krát vyšší u černošských Američanů, 3,2krát vyšší u latinskoameričanů, 3,1krát vyšší u domorodých Američanů a původních obyvatel Aljašky, 2,4krát vyšší u tichomořských ostrovanů a 1,2 krát vyšší u asijských Američanů ve srovnání s nehispánskými bílými Američany. Tato vyšší rizika jsou umocněna skutečností, že střední věk osob, které uzavírají COVID-19 mezi barevnými komunitami, je mnohem mladší než věk bílých Američanů, kteří se nakazili touto chorobou, což způsobuje nepřiměřený počet úmrtí mezi barevnými komunitami. .

Od začátku pandemie senátor Warren pracuje na zajištění rasové spravedlnosti při federální reakci na COVID-19.

V březnu senátorka Warrenová a její kolegové zaslali ministrovi zdravotnictví a sociálních služeb Azarovi výzvu agentuře, aby shromáždila rasové a etnické demografické údaje o testování a léčbě COVID-19.
V dubnu senátorka Warrenová vedla své kolegy při zavádění dvoukomorové legislativy vyžadující, aby federální vláda shromažďovala a hlásila demografické údaje o koronaviru, včetně rasy a etnického původu.
Při výslechu Eugena A. Woodse, prezidenta a generálního ředitele společnosti Atrium Health, na slyšení zvláštního výboru pro stárnutí zdůraznil senátor Warren důležitost shromažďování údajů o rase a etnickém původu, aby se vyřešil nepřiměřený dopad COVID-19 na seniory rasy.
Spolu se svými kolegy zaslala senátorka Warrenová dopisu CDC a Centrům pro Medicare a Medicaid Services (CMS) a vyzvala je, aby začaly shromažďovat a veřejně zveřejňovat demografické údaje o obyvatelích a pracovnících v domovech s pečovatelskou službou, kterým je diagnostikována COVID-19.
Senátor Warren a kongresmanka Underwoodová (D-Ill.) Představili zákon o pandemické reakci na zdraví matek s cílem zlepšit výzkum a sběr dat, chránit zdraví těhotných a poporodních jedinců a věnovat prostředky na boj proti mateřské úmrtnosti a morbiditě během krize COVID-19 pandemický.
Spolu s kolegy senátory Murrayem, Bookerem a Houseem senátor Warren představil zákon o transparentnosti údajů o opravách, který požaduje, aby Federální úřad pro vězení, Marshallova služba Spojených států a vlády států shromažďovaly a veřejně hlásily podrobné údaje o COVID-19 ve federálních, státních, a místní nápravná zařízení.

Senátorka Spojených států Elizabeth Warrenová a kongresmanka Katie Porterová si vyžádaly všechny federální smlouvy na terapeutika a vakcíny pro COVID-19

Senátorka Spojených států Elizabeth Warren
Senátorka Spojených států Elizabeth Warren

Američané si zaslouží vědět, že federální vláda používá své daňové dolary na vývoj léčivých přípravků COVID-19 za nejlepší možnou cenu pro veřejnost “
Text dopisu (PDF)

Washington, DC – Senátorka Spojených států Elizabeth Warren (D-Mass.) A kongresmanka Katie Porterová (D-Calif.) Poslali dopis ministerstvu zdravotnictví a sociálních služeb (HHS), ministerstvu obrany (DOD), Ředitel National Institutes of Health (NIH), Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), Department of Homeland Security (DHS) a Federal Emergency Management Agency (FEMA) požadující informace a dokumenty ke všem smlouvám vydaným na vývoj, výroba a distribuce terapeutik, vakcín, diagnostiky a dalších lékařských produktů pořízených federální vládou za účelem identifikace, zmírnění, léčby, léčby a prevence šíření COVID-19, včetně všech smluv souvisejících s operací Warp Speed ​​(OWS).

Společnost Operation Warp Speed ​​(OWS) doposud zadala více než 13 miliard dolarů na zakázkách téměř 20 společnostem ve snaze dosáhnout svého cíle „mít do ledna 2021 k dispozici značné množství bezpečné a účinné vakcíny pro Američany;“ NIH přidělil více než 1,65 miliardy $ téměř 740 příjemcům; Společnost BARDA ve spolupráci s OWS utratila více než 14,5 miliardy USD za pokrok v testech, léčbě a vakcínách COVID-19; a FEMA utratila miliardy na pořízení zdravotnického materiálu, ale podmínky mnoha z těchto smluv byly utajeny.

„K zajištění spravedlivých cen, rychlosti, efektivity a kvality pro americký lid je nutná transparentnost federálních smluv COVID-19. Poté, co Američané investovali miliardy dolarů daňových poplatníků, zaslouží si například vědět, zda se dohody federální vlády zachovaly jeho veřejný zájem, “napsali zákonodárci.

Vzhledem k historii kamarádství Trumpovy administrativy a plodným střetům zájmů by zveřejnění těchto dokumentů přineslo tolik potřebnou transparentnost investicím do úsilí reakce COVID-19.

„Američané si zaslouží vědět, že federální vláda používá své daňové dolary na vývoj léčivých přípravků COVID-19 za nejlepší možnou cenu pro veřejnost – nikoli na pokrytí kapes bohatých společností snižováním ochrany spotřebitele, cen a kvalita, “napsali zákonodárci.

Senátor Warren vznesl otázky ohledně dohody HHS s Gilead Sciences o terapeutickém remdesiviru COVID-19, terapeutickém přípravku COVID-19, který byl minulý měsíc schválen Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). HHS získala velkou zásobu remdesiviru za přemrštěné náklady pro americké daňové poplatníky. Gilead účtoval americkým nemocnicím 3 200 USD za léčbu remdesivirem – nejvyšší cena na světě, o 860 USD více než v jiných vyspělých zemích. Tento týden zaslal senátor Warren dopis s žádostí o aktualizaci jednání o stanovení cen HHS se společností Gilead Sciences pro léčbu jeho antivirového léku COVID-19 remdesivir, včetně toho, zda HHS plánuje napadnout monopolní kontrolu Gileadu nad touto drogou, aby se snížily náklady a zajistila léčba je přístupný. Poté, co senátor Warren vedl 14 svých kolegů při vyzývání k transparentnosti procesu kontroly vakcín, uznaly FDA a Úřad pro vládní odpovědnost (GAO) potřebu větší transparentnosti ohledně procesu povolení nouzového použití (EUA) a rozhodnutí FDA vydat, revidovat nebo zrušit EUA pro léky a biologické produkty, včetně vakcín.

Wyden, Merkley, spoluzakladatel legislativy pro zvýšení výroby důležitých osobních ochranných pomůcek

Díky nárůstu případů COVID-19 by zákon Protect Our Heroes Act of 2020 vyřešil nedostatek masek N-95, kterým čelí pracovníci ve zdravotnictví a další
Washington, DC – Senzor USA Ron Wyden a Jeff Merkley dnes prohlásili, že spolufinancují legislativu, která zvýší výrobu kritických osobních ochranných prostředků (OOP), jako jsou masky N-95, a zlepší transparentnost dodávek a distribuce zdravotnických potřeb potřebné k boji proti pandemii COVID-19.

Zákon o ochraně našich hrdinů z roku 2020 byl představen, protože případy koronavirů prudce vzrostly na celostátní úrovni a jako pracovníci v oblasti zdravotní péče v první linii čelí nedostatku kritických ochranných prostředků. Návrh zákona opravňuje 10 miliard dolarů na strategické národní zásoby k nákupu kritických OOP, včetně masek N-95, nitrilových rukavic, plášťů, obličejových štítů, chirurgických masek a dalších. Tato investice by výrobcům poskytla jistotu, že při rozšiřování výroby bude existovat trh.

„Od prvního dne této pandemie je v Oregonu i na celostátní úrovni jasné, že přední zdravotničtí pracovníci musí být v tomto boji na život a na smrt řádně vybaveni maskami a dalšími ochrannými pomůckami, které je udržují v bezpečí,“ řekl Wyden. „S opětovným vzestupem COVID-19 by tato legislativa zajistila, že hrdinové ve zdravotnictví nebudou snášet opakování dřívějších debaklů v této krizi veřejného zdraví, když Trumpova administrativa neposkytla vedení potřebné k urychlení výroby OOP.“

„Během této pandemie jsem slyšel od specializovaných zdravotnických pracovníků v první linii této krize o vážných výzvách, kterým čelí,“ řekl Merkley. „To už nemůže být jasnější, je vážná potřeba federální pomoci při získávání osobních ochranných pomůcek, aby naši hrdinové v oblasti zdravotní péče mohli i nadále poskytovat svou život zachraňující péči a zůstat v bezpečí, když budou pracovat naším jménem.“ Každý den, kdy jim odložíme dodávku potřebného materiálu, je ohroženo více životů. Dost.“

Návrh zákona by také používal zákon o obranné výrobě, stejně jako orgány ve federálním zákoně o krizovém řízení a ministerstvu zdravotnictví a sociálních služeb, aby urychlil vývoj, investice a výrobu kritických OOP a řešil požadavky guvernérů. Zákon Protect Our Heroes Act z roku 2020 by také opravňoval 1 miliardu dolarů pro správu malých podniků k poskytování grantů pro malé podniky, které v příštích dvou letech přestavují domácí zařízení na výrobu kritických ochranných prostředků, s preferencemi pro menšinové a jiné malé podniky stejně jako ty, které vlastní veteráni se zdravotním postižením, s ohledem na jiné podniky ve vlastnictví veteránů.

A tento zákon by vyžadoval, aby federální vláda pravidelně zveřejňovala zprávy o dodávkách potřebných pro boj s COVID-19 a poskytla pokyny pro posílení domácí výroby, aby tyto dodávky zajistila. Rovněž by to nařídilo Úřadu pro vládní odpovědnost poskytnout doporučení, jak může prezident využít stávající orgány k nákupu dostatečné zásoby OOP pro boj s tímto virem.

Kromě Wydena a Merkleyho jsou dalšími spoluzakladateli návrhu zákona, který předložili demokratický vůdce Senátu Chuck Schumer (D-NY), americká senzace Patty Murray (D-WA), Gary Peters (D-MI), Tammy Baldwin (D -WI) a Chris Murphy (D-CT) jsou američtí senzanti Tammy Duckworth (D-IL), Richard Blumenthal (D-CT), Ed Markey (D-MA), Kirsten Gillibrand (D-NY), Cory Booker ( D-NJ), Chris Van Hollen (D-MD), Ben Cardin (D-MD), Robert Casey (D-PA), Mazie Hirono (D-HI), Maria Cantwell (D-WA), Tina Smith (D Brian Schatz (D-HI), Elizabeth Warren (D-MA), Amy Klobuchar (D-MN), Jack Reed (RI), Mark Warner (D-VA)

scientologie v jižní Africe – Scientologická organizace Pretoria

Slavnostní otevření Scientologické církve v Jížní Africe organizace Pretoria na Stanza Bopape street v blízkosti sídla Jihoafrické vlády
Slavnostní otevření Scientologické církve v Jížní Africe organizace Pretoria na Stanza Bopape street v blízkosti sídla Jihoafrické vlády

scientologie v jižní Africe – Scientologická organizace Pretoria

Scientologická církev Jížní Afrika Pretoria
Scientologická církev Jížní Afrika Pretoria

Jihoafrická republika je jednou z nejvyspělejších zemí na Africkém kontinentě a je po Nigérii druhou nejsilnější ekonomikou v Subsaharské Africe.

V sobotu 23. února 2013 se sešlo více než tisíc scientologů a jejich hostů, aby oslavili otevření nové Scientologické církve Pretoria. K slavnostním ceremoniálu, který zorganizovali činitelé Scientologické církve se připojili národní, provinční a městští hodnostáři i osoba z jihoafrické královské rodiny.

Slavnostní otevření Scientologické církve v Jížní Africe organizace Pretoria na Stanza Bopape street v blízkosti sídla Jihoafrické vlády konané dne 23. února 2013
Slavnostní otevření Scientologické církve v Jížní Africe organizace Pretoria na Stanza Bopape street v blízkosti sídla Jihoafrické vlády konané dne 23. února 2013

Více než tisíc scientologů, hodnostářů a hostů oslavilo v sobotu 23. února 2013 otevření nové budovy Scientologické církev Pretorii. Budovy Scientologické církve v Pretorii leží na ulici Stanza Bopape, jen pár kroků od čtvrti ambasád a Union Buildings – sídla jihoafrického vlády.

video Slavnostního otevření Scientologické církve v Jížní Africe organizace Pretoria ze dne 23. února 2013
video Slavnostního otevření Scientologické církve v Jížní Africe organizace Pretoria ze dne 23. února 2013

Nová budova Scientologické církve stojí na ulici Stanza Bopape sousedící s Union building – oficiálním sídlem jihoafrické vlády a sídlem prezidentských kanceláří. Scientologický areál, ležící necelý blok od čtvrti ambasád (Embassy Row), se skládá z pěti historických budov postavených původně na přelomu 20. století.

Areal nových budovy Scientologické církve v Pretorii v Jihoafrické republice leží na ulici Stanza Bopape sousedící s Union building
Areal nových budovy Scientologické církve v Pretorii v Jihoafrické republice leží na ulici Stanza Bopape sousedící s Union building

Scientologická církev budovy pečlivě rekonstruovala v edvardovském stylu a zcela je proměnila v Ideální Scientologickou organizaci 21. století, která pojme stále rostoucí církevní sbor.

Scientologická církev - Scientologická organizace Pretoria
Scientologická církev – Scientologická organizace Pretoria

 

Na počest této příležitosti pan David Miscavige, předseda správní rady Centra náboženských technologií a církevní vůdce scientologického náboženství, uvedl: „Dnes otevíráme ideální organizaci na posvátné půdě, protože na velkém setkání lidu Jižní Afriky byla tolika lidmi svoboda požadována. A stejně jako slunce nikdy nezapadne tak slavný lidský úspěch, nikdy nezapadne úspěch naší vlastní práce, dokud tuto svobodu neprovede každá poslední duše v zemi. Takže ano, s touto novou Církví jsme se znovu zasvětili, abychom pokračovali v práci, kterou L. Ron Hubbard začal v tomto národě, a tak naplňujeme jeho předpověď, že „z jižní Afriky vzroste další velká civilizace na této planetě.“

Slavnostní otevření Scientologické církve v Pretorii v Jihoafrické republice
Slavnostní otevření Scientologické církve v Pretorii v Jihoafrické republice

 

Návštěvník zde ale může obdivovat mnohé krásy této země. Na jižním pobřeží leží dva známé mysy – mys Dobré naděje a Střelkový mys. Střelkový mys je nejjižnějším místem Afriky a hraničním bodem mezi Atlantským a Indickým oceánem. V zemi je třináct národních parků, které chrání rozmanitou přírodu. Na východě Dračí hory dosahující výšek 3500 m.n.m., na západě poušť Kalahari a ve středu země náhorní plošinu s množstvím typické africké zvěře. Často navštěvovaným městem je Kapské město, které je známé nejen koloniální architekturou, ale také krásnými přírodními scenériemi (Stolovou horou a mysem Dobré naděje).

Scientologická církev Pretoria zorganizovala benefiční večeři pro nadaci pro Svět bez drog Gauteng
Scientologická církev Pretoria zorganizovala benefiční večeři pro nadaci pro Svět bez drog Gauteng

Scientologická církev Pretoria zorganizovala benefiční večeři která se uskutečnila 31. května 2015. Při této příležitosti Scientologická církev v Pretorii vyzvala přítomné k finanční sbírce pro nadaci pro Svět bez drog Gauteng, jehož účelem je chránit mladé lidi před nebezpečím zneužívání drog.

Nadace Svět bez drog Gauteng spolupracuje se školami, kostely, vládními agenturami, policejními odděleními a sportovními týmy a je na dobré cestě k dosažení svého cíle vyškolit v roce 2015 celkově 6000 mladých dobrovolníků aby šířila poselství Pravda o drogách v oblastech, kde bydlí, kam chodí do školy, tak aby se zpráva o drogách a nebezpečí drog dostali široce do společnosti.

 

“Problém drog zabývá pouze jedna organizace,” řekl Maurithus Meiring, ředitel pro zvláštní záležitosti Scientologické církve Pretorii a koordinátor Nadace pro svět bez drog Afrika. “Ale pokud budeme všichni držet spolu, budeme silnější, účinnější a můžeme vytvořit Afriku bez drog .”

PROHLÁŠENÍ BÍLÉHO DOMU O NEJVYŠŠÍCH ARGUMENTECH SOUDU V VÝZVĚ NA DOHODU O CENOVOU PÉČI

Sheldon Whitehouse
Sheldon Whitehouse

Senátor Sheldon Whitehouse (D-RI), člen finančních a soudních výborů Senátu, dnes vydal následující prohlášení k argumentům Nejvyššího soudu v Kalifornii v. Texas, což je výzva k ústavnosti zákona o cenově dostupné péči:

„Republikánská kampaň za zboření zákona o cenově dostupné péči přichází před Nejvyšším soudem nabitým soudci schválenými dárci, kteří jasně signalizovali své špatné úmysly ohledně zákona o zdravotní péči.“ Pokud se soudci postaví na stranu zvláštních zájmů podporujících tento útok na ACA, Američany s již existujícími podmínkami, pacienty s rizikem dosažení doživotních limitů péče, děti podle plánů jejich rodičů a více než 62 000 Rhode Islanders s pokrytím díky expanze Medicaid čelí ztrátě péče, kterou potřebují. Odpadla by také řada dalších důležitých částí zákona – například odpovědné organizace péče, které řídí inovace v oblasti zdravotní péče na místech, jako je Rhode Island. A jsme uprostřed nejsmrtelnější krize veřejného zdraví v historii našeho národa, takže ochrana ACA je důležitější než kdy dříve. Doufám, že Účetní dvůr zvažuje, co by stržení ACA pro americký lid znamenalo, než se podvolí vůli pravicových dárců a zvláštních zájmů. “

S ústavní výzvou k zákonu o zdravotní péči před Soudem by více než 130 milionů Američanů s již existujícími podmínkami mohlo ztratit ochranu; expanze zákona Medicaid – zahrnující 17 milionů lidí po celé zemi – by mohla skončit; pojišťovny by mohly znovu účtovat ženám více než mužům; a pojišťovny by mohly přestat pokrýt základní služby, jako je péče v mateřství, screening rakoviny a antikoncepce.

V září se Whitehouse připojil k senátorce Tammy Baldwinové (D-WI) při vydávání zprávy senátních demokratů zajatých soudů o kampani zaměřené na zvláštní kontrolu federálního soudnictví. Tato kampaň se zaměřila na obrovské množství výdajů temných peněz na podkopání zákona o zdravotní péči, včetně financování soudních sporů proti němu.

rezoluce senátora Whitehouse prohlašuje měsíc listopad měsícem bdělosti před rakovinou slinivky břišní

Americký senátor Sheldon Whitehouse (D-RI), společně se zástupci André Carson (IN-07) a Anna Eshoo (CA-18), představili rezoluci ke zvýšení povědomí o rakovině pankreatu a k podpoře označení tohoto listopadu jako rakoviny pankreatu Měsíc povědomí. Dvoukomorové úsilí přichází, když svět nadále truchlí nad několika americkými vůdci, kteří bojovali s velmi agresivní rakovinou, včetně kongresmana Johna Lewise a soudkyně Nejvyššího soudu Ruth Bader Ginsburgové.

„Jsem hrdý na to, že se mohu připojit k představitelům Eshoo a Carson a jmenovat listopad jako měsíc povědomí o rakovině pankreatu a ocenit Rhode Islanders, kteří bojují s touto srdcervoucí chorobou,“ řekl Whitehouse, který v loňském roce pomohl založit federální výzkumný program s cílem najít lék na rakovinu pankreatu. . „Letos v listopadu doufám, že se lidé v celé zemi zapojí do boje za nalezení léku na rakovinu pankreatu.“

Přibližně 57 000 Američanů bude letos diagnostikováno s rakovinou pankreatu. Rakovina pankreatu, popsaná jako tichý zabiják, nemá test včasné detekce. Usnesení uznává význam zvýšení financování výzkumu rakoviny slinivky břišní na ministerstvu obrany a národních zdravotnických ústavech a snížení nadměrného účinku této choroby na společenství barev.

„Jako čtrnáctiletý pacient, který přežil rakovinu pankreatu, od mé diagnózy zahynulo na tuto hroznou rakovinu tisíce Američanů,“ uvedla Diane Borrison z Akční sítě pro rakovinu pankreatu. „Jsem vděčný představitelům Carsonovi a Eshoovi a senátorovi Whitehouseovi za toto usnesení, které označilo listopad 2020 jako měsíc povědomí o rakovině pankreatu, jako prostředek ke zvýšení povědomí o této nemoci a naléhavé potřebě dalšího financování výzkumu.“ Po potřebě kongresmana Johna Lewise a soudkyně nejvyššího soudu Ruth Bader Ginsburgové byla tato potřeba ostře zaměřena. Žádné metody včasné detekce, příliš málo možností léčby a příliš mnoho – žádná naděje. Musíme to udělat lépe. Označení listopadu 2020 jako měsíce povědomí o rakovině pankreatu je důležitým krokem správným směrem. “

Wicker dává díky americkým veteránům

Před svátkem díkůvzdání se americký senátor Roger Wicker, R-Miss., Dnes vydal na půdu Senátu, aby uznal a poděkoval americkým veteránům.

„Jednou z věcí, které jsme v tomto národě nejvíce vděční … je služba našich veteránů, kteří vykročili vpřed v uniformě, aby nám poskytli svobodnou zemi, která nás dnes baví … Je nám hrdým uznáním, které děláme jako členové Kongresu postarat se o to, aby sliby, které jsme dali příslušníkům ozbrojených sil, kteří vykročili vpřed, oblékli si uniformu a poté přešli na jinou službu, aby tyto sliby byly dodrženy … Členové Senátu dnes tvrdě pracují na tom, aby náš zákon o oprávnění k národní obraně realita opět pro 60. rok v řadě a sloužit těm veteránům a budoucím veteránům, kteří udělali tolik pro to, aby byla naše země svobodná, “řekl Wicker.

Wickerovy poznámky sledují sloupek, který napsal pro Den veteránů a popisuje pokrok, kterého Kongres dosáhl při podpoře veteránů a jejich rodin.

Wicker citoval snahy o reformu ministerstva pro záležitosti veteránů (VA) přijetím zákonů, jako je zákon VA MISSION a zákon VA Accountability and Whistleblower Protection. Tyto zákony snížily čekací doby, rozšířily přístup k telemedicíně a soukromé péči a umožnily VA propouštět zaměstnance kvůli špatnému výkonu.

Senát nedávno přijal právní předpisy, jejichž autory jsou Wicker a senátor Tim Kaine, D-Va. Které stanoví 30. září jako Den národní prevence sebevražd veteránů v reakci na znepokojivý nárůst sebevražd veteránů během pandemie koronavirů.

Wicker také sponzoroval legislativu, která by poskytovala náhradu veteránům, kteří byli nuceni předčasně odejít do důchodu kvůli zdravotním postižením.

Wicker, který je veteránem amerického letectva, je synem veterána z druhé světové války a otcem důstojníka letectva.

Wicker, Hyde-Smith oslavuje potvrzení Senátu o Kristi Johnsonové, která bude okresní soudkyní USA

Roger Wicker,
Roger Wicker,

Američtí senátoři Roger Wicker, R-Miss., A Cindy Hyde-Smith, R-Miss., Dnes oslavovali potvrzení Senátu Kristi H. Johnson z Brandonu, který bude sloužit jako okresní soudce USA pro jižní obvod Mississippi. Johnson, která bude první právničkou v jižním okrese Mississippi, je rodáčkou z Hurley a naposledy působila jako první generální prokurátorka v Mississippi.

Cindy Hyde-Smith
Cindy Hyde-Smith

„Potvrzení Kristi Johnsonové je dobrou zprávou pro Mississippi a Spojené státy jako celek,“ řekl Wicker. „Má jedinečný záznam o úspěchu jako státní úřednice, soukromá právnička, vědecká pracovnice a profesorka.“ Bude z ní skvělý soudce a já vím, že se ke mně připojí Mississippians a poblahopřeji jí k tomuto úspěchu. “

„Jsem nadšený, že Senát potvrdil, že Kristi Johnson je americkou okresní soudkyní.“ Je dobře připravená a dobře vybavená, aby se posadila na federální lavičku, a jsem hrdý na to, že se do historie zapisuje jako první soudkyně, která bude sloužit v Jižním okrese, “řekl Hyde-Smith. „Jsem přesvědčen, že bude sloužit Mississippi a našemu národu s vyznamenáním, protože bude dodržovat ústavu a právní stát.“

Johnson je 223. federálním soudcem, kterému bude potvrzeno celoživotní jmenování Senátem od nástupu prezidenta Donalda J. Trumpa do úřadu v lednu 2017.

Johnson získala vysokoškolský titul na University of Mississippi a právnický titul na Mississippi College, kde absolvovala summa cum laude a působila jako výkonná redaktorka Mississippi College Law Review. Působila jako advokátní koncipientka pro ctihodnou Sharion Aycock u amerického okresního soudu pro severní obvod Mississippi a pro ctihodnou Leslie H. Southwick u amerického odvolacího soudu pro pátý obvod.

Johnson také působil jako asistent amerického právního zástupce v Southern District of Mississippi, mimořádný profesor na Mississippi College, a jako pokladník a tajemník Mississippi kapitoly Federální advokátní komory.