Největší budova Scientologické církve v Severní Americe v údolí San Fernando

Budova Scientologické církve stojí v údolí San Fernando v Kalifornii je situována v sousedství rušné křižovatky v severním Hollywoodu, kde se bulváry Burbank a Lankershim protínají s třídou Tujunga a kolem které denně projede 60 000 aut. Budova Scientologické církve San Fernando má podlahovou plochu cca 9500 m2 a leží na pozemku velkém čtyřy hektary, jen bloky od čtvrti NoHo Arts District a je připravena zapojit se do komunitních změn v celém regionu.
Budova Scientologické církve stojí v údolí San Fernando v Kalifornii je situována v sousedství rušné křižovatky v severním Hollywoodu, kde se bulváry Burbank a Lankershim protínají s třídou Tujunga a kolem které denně projede 60 000 aut. Budova Scientologické církve San Fernando má podlahovou plochu cca 9500 m2 a leží na pozemku velkém čtyřy hektary, jen bloky od čtvrti NoHo Arts District a je připravena zapojit se do komunitních změn v celém regionu.

Obrovská nová scientologická církev San Fernando odhodila stuhu, aby zahájila epické období expanze náboženství.

Budova Scientologické církve stojí v údolí San Fernando v Kalifornii
Budova Scientologické církve stojí v údolí San Fernando v Kalifornii

Vydejte se z Hollywoodu na sever, přejděte Mulholland Drive a podívejte se na údolí poseté bazény, citroníky a rozprostírající se pro všechny oči.

Budova Scientologické církve stojí v údolí San Fernando v Kalifornii
Budova Scientologické církve stojí v údolí San Fernando v Kalifornii

Údolí San Fernando o rozloze 260 čtverečních mil je domovem 1,8 milionu obyvatel, nejvýznamnějších světových filmových studií a kulis v americké kinematografii od Casablancy po ET . Je to paradox typický pro dnešní společnost: hned vedle, přesto jaksi stále o svět dál.

Obrovská nová scientologická církev San Fernando odhodila stuhu, aby zahájila epické období expanze náboženství.
Obrovská nová scientologická církev San Fernando odhodila stuhu, aby zahájila epické období expanze náboženství.

Ale mezi tím vším svítí nové světlo napříč čtyřiceti čtyřmi městy a komunitami v regionu – od Burbank a Glendale přes Hidden Hills a Calabasas po San Fernando a Universal City – nová církev Scientologického údolí slouží všem koutům povodí.

„Dnes zasvěcujeme scientologickou církev pro toto Údolí snů,“ řekl David Miscavige, církevní vůdce scientologického náboženství. „Vzhledem k tomu, že údolí San Fernando je rozmanité, je rozmanitá i naše pomoc.

PAN DAVID MISCAVIGE, předseda představenstva Centra náboženských technologií, předsedá v neděli 19. března velkolepému inauguračnímu ceremoniálu. Posluchači vstali za bouřlivého potlesku za ovacemi po celou dobu jeho projevu zasvěcení.
PAN DAVID MISCAVIGE, předseda představenstva Centra náboženských technologií, předsedá v neděli 19. března velkolepému inauguračnímu ceremoniálu. Posluchači vstali za bouřlivého potlesku za ovacemi po celou dobu jeho projevu zasvěcení.

A tak vítáme ty z jejích nesčetných kultur, etnik a jakéhokoli ekonomického postavení. V tomto ohledu tato církev dokonale odráží scientologické vyznání , „že všichni lidé jakékoli rasy, barvy pleti nebo vyznání byli stvořeni se stejnými právy. …A že lidské duše mají lidská práva.’“

v neděli 19. března 2017 ve 13 hodin se sešlo 5 000 scientologů, aby byli svědky toho, jak největší ideální scientologická církev v Severní Americe San Fernando - Scientology the Valley
v neděli 19. března 2017 ve 13 hodin se sešlo 5 000 scientologů, aby byli svědky toho, jak největší ideální scientologická církev v Severní Americe San Fernando – Scientology the Valley

The Valley Church je nejrozsáhlejším doplňkem k rozšiřujícímu se scientologickému vesmíru ideálních církví, kterých je nyní 19 jen na západě Spojených států a 57 v mezinárodním měřítku. „Ideální“ je standard stanovený zakladatelem scientologie L. Ronem Hubbardem , aby každá církev mohla být dokonalým vyjádřením principů a praktik náboženství.

PŘED ZLATOU STUHOU UMÍSTĚNOU PŘES celý městský blok v srdci údolí San Fernando se v neděli 19. března sešlo 5 000 scientologů a hostů, aby oslavili monumentální úspěch: otevření nové scientologické církve v regionu, největší v Severní Americe. .
PŘED ZLATOU STUHOU UMÍSTĚNOU PŘES celý městský blok v srdci údolí San Fernando se v neděli 19. března sešlo 5 000 scientologů a hostů, aby oslavili monumentální úspěch: otevření nové scientologické církve v regionu, největší v Severní Americe. .

Tak to bylo, v neděli 19. března ve 13 hodin se sešlo 5 000 scientologů, aby byli svědky toho, jak největší ideální scientologická církev v Severní Americe ožívá.

S VÝBUCHEM KONFET a chórovým potleskem zvonícím na Burbank Boulevard církev Scientologického údolí odhazuje stuhu a zahajuje epické nové období expanze pro scientologické náboženství.
S VÝBUCHEM KONFET a chórovým potleskem zvonícím na Burbank Boulevard církev Scientologického údolí odhazuje stuhu a zahajuje epické nové období expanze pro scientologické náboženství.

Byl to ceremoniál odpovídající velikosti, rozsahu a podstatě samotného nového domova Valley, od směsice klasických filmových partitur evokujících zlaté časy kinematografie až po hymnu „V for Valley“ napsanou a upravenou speciálně pro tuto příležitost. Tisíce přítomných se zvedly na nohy v jásavé oslavě a aplaudovaly každému vášnivému hodnostáři, který chválil větší sociální dopad Církve.

tisíce přítomných získaly svůj vlastní detailní pohled na nejnovější Scientologickou církev v údolí San Fernando.
tisíce přítomných získaly svůj vlastní detailní pohled na nejnovější Scientologickou církev v údolí San Fernando.

Pro kongregaci ve Valley tento dopad sahá od pomoci migrujícímu dítěti překlenout propast v jejím vzdělávání pomocí Studijní technologie až po pomoc desítkám tisíc místních mladých lidí přijmout závazek, že budou bez drog. A tak toto slavnostní otevření nyní dává humanitárnímu dosahu Údolí trvalou platformu.

Recepce Scientologické církve v údolí, která je otevřena sedm dní v týdnu od rána do večera, vítá každého, kdo si přeje získat úvod do dianetiky a scientologie.
Recepce Scientologické církve v údolí, která je otevřena sedm dní v týdnu od rána do večera, vítá každého, kdo si přeje získat úvod do dianetiky a scientologie.

Nový kostel stojí v sousedství rušné křižovatky v severním Hollywoodu, kde se bulváry Burbank a Lankershim protínají s třídou Tujunga a kolem 60 000 aut denně projede. Zařízení se rozkládá na ploše 95 000 čtverečních stop na čtyřech hektarech, jen bloky od čtvrti NoHo Arts District a je připraveno zapojit tvůrce komunitních změn v celém regionu.

SCIENTOLOGICKÉ VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Informační centrum pro veřejnost nabízí přibližně 500 filmů, které poskytují úplný úvod do všech aspektů dianetiky a scientologie. Zahrnuje přesvědčení a praktiky náboženství, životopisnou prezentaci o životě a odkazu zakladatele L. Rona Hubbarda, stejně jako mnoho humanitárních iniciativ a komunitních programů, které církev podporuje.
SCIENTOLOGICKÉ VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Informační centrum pro veřejnost nabízí přibližně 500 filmů, které poskytují úplný úvod do všech aspektů dianetiky a scientologie. Zahrnuje přesvědčení a praktiky náboženství, životopisnou prezentaci o životě a odkazu zakladatele L. Rona Hubbarda, stejně jako mnoho humanitárních iniciativ a komunitních programů, které církev podporuje.

Tento závazek vynesli na světlo zástupci údolí San Fernando Valley, aby přivítali Církev: zástupce náčelníka Robert Green z losangeleského policejního oddělení, Valley Bureau; zástupce náčelníka, Trevor Richmond z losangeleského hasičského sboru, Valley Bureau; paní Nellie Barrientos, ředitelka vzdělávacího programu v Los Angeles; a biskup Franklin Harris, výkonný člen rady duchovenstva okresu Los Angeles.

Církev Scientologického údolí zajišťuje poskytování všech úvodních služeb. Patří mezi ně celá řada scientologických kurzů pro zlepšení života, které pomohou zlepšit jakýkoli aspekt života člověka.
Církev Scientologického údolí zajišťuje poskytování všech úvodních služeb. Patří mezi ně celá řada scientologických kurzů pro zlepšení života, které pomohou zlepšit jakýkoli aspekt života člověka.

Zástupce náčelníka Green začal poukazem na potřebu přednášek o drogové výchově, domácím násilí a povědomí o gangu a o tom, jak byli scientologové z Valley stěžejní při vytváření takových iniciativ s radami duchovenstva a policejními stanicemi v celé pánvi.

„Společně jsme oslovili ohrožené děti a dospělé životně důležitým zásahem a vzděláním, než se stanou oběťmi nebo podezřelými. A nyní jsme změnili běh více než 25 000 životů v celém údolí.“

Dále vyzdvihl příklad církve při sjednocení mezináboženského křížového tažení v regionu. „Přiznejme si to, ať už jste Žid, katolík, křesťan nebo scientolog, všichni jsme tu, abychom vytvořili lepší komunitu a zlepšili výsledky svých životů. Ale faktem je, že Scientologická církev převzala vedoucí roli mezi našimi církvemi. Byli jste klíčoví při sjednocování hnutí založeného na víře, které nabízí a podporuje alternativní řešení. A udělali jste to ve spolupráci s každou policejní divizí Valley. Nejen, že vytváříte důvěru veřejnosti, ale chráníte naši budoucnost. A tomu říkám: ‚žít víru‘.“

Hasičský sbor v Los Angeles si užil desetiletí dlouhého partnerství se scientologickými dobrovolnými ministry v oblasti připravenosti na katastrofy a reakce na katastrofy. Spolupracovali s požárními stanicemi v Hollywoodu a Valley při provádění malých kurzů s místními dobrovolníky a dokonce i cvičení pro rozsáhlé katastrofy.

Kaple Scientologické církve San Fernando má kapacitu více než 1000 osob
Kaple Scientologické církve San Fernando má kapacitu více než 1000 osob

„Vím, že vaše zásady jsou založeny na základní filozofii pomoci druhým, a to se vztahuje i na vaši úroveň připravenosti,“ řekl zástupce náčelníka Richmond. „Jako nevládní skupina věnujete zvláštní pozornost připravenosti na katastrofy a krizovému řízení. Komunita se na vás může spolehnout, a to je velký, velký problém. Ve skutečnosti je to vaše největší aktiva.“

Zástupce náčelníka Richmond se také dotkl své zkušenosti z první práce se scientologickými dobrovolnými ministry na místě zemětřesení v Northridge. „Byl jste tam, staral se o oběti a organizoval zásobovací linky.“ Přivezli jste životně důležité zdroje včetně více než čtyřiceti nákladních aut s příděly a deseti tun zásob. A den za dnem, týden za týdnem, po více než 10 000 dobrovolnických hodin jste se věnovali městu a našim lidem. A za to je Los Angeles vděčné za Scientologickou církev.“

Přítomní hodnostáři zdůraznili důležitost Valley Church jako neocenitelného partnera komunity, na kterého se lze vždy spolehnout.

Za tímto účelem paní Barrientos ilustrovala otisk, který studie L. Rona Hubbarda zanechala na její práci s rodinami migrantů. LA County má více než 200 000 dětí migrantů, a tak v tandemu se scientology z Valley pomohla zavést studijní nástroje, aby těmto dětem dala druhou šanci.

„Díky vaší Learning How to Learn měli rodiče najednou způsob, jak upřímně pomoci svým dětem. Pamatuji si jednu mladou dívku, která propadala ve výuce,“ řekla davu. „Po pouhých čtyřech týdnech doučování patřila mezi nejlepší ve své třídě. Je nemožné zapomenout na slzy své matky, když viděla, jak tak jednoduchý, mocný nástroj otevřel její dceři nový svět příležitostí. Ano, znovu a znovu jsi proměnil životy předurčené k neúspěchu ve světlé a nadějné zítřky.“

Scientologická církev v údolí také v posledních sedmi letech sponzorovala vánoční oslavu pro děti migrantů a paní Barrientosová vyprávěla, jaký dopad může mít taková zkušenost i na jeden život. „Stále si pamatuji jednu mladou dívku, jejíž otec byl nezaměstnaný. Zeptal jsem se jí, co si přeje k Vánocům, a ona řekla: ‚Letos si myslím, že chci jen fazole a tortilly.‘ Věděla, že její rodiče nemají peníze na nic jiného. Takže když ta holčička viděla své dárky z vaší církve, dobře, rozsvítila místnost.“

Biskup Harris spolupracoval s Valley Church a jejími farníky při distribuci Cesty ke štěstí L. Rona Hubbarda po ulicích a třídách své komunity, a dokonce i z kazatelny jeho církve. „Tato kniha je plná každodenních zázraků,“ řekl. „A jestli chcete živý důkaz? Od té doby, co jsem začal s The Way to Happiness , jsme v našich komunitách neměli vraždu déle než tři roky.“

Ale možná nejlépe, když biskup zapouzdřil ducha doby, prohlásil: „Dnešní svět potřebuje vážné vzkříšení. A tváří v tvář tomu scientologové dělají všechno ve velkém. Rozhodli jste se, že ‚budeme to dělat‘, dokud peklo nezamrzne, a dokonce to budeme dělat na ledu.‘


Nový kostel poskytuje návštěvníkům úvod do dianetiky a scientologie, počínaje Informačním centrem pro veřejnost. Jeho expozice, obsahující více než 500 filmů, představují přesvědčení a praktiky scientologického náboženství a život a odkaz zakladatele L. Rona Hubbarda.

Informační centrum také podrobně popisuje mnoho humanitárních programů, které scientologie podporuje. Patří mezi ně celosvětová vzdělávací iniciativa v oblasti lidských práv ; rozsáhlý protidrogový vzdělávací, preventivní a rehabilitační program ; globální síť gramotných a vzdělávacích center a program Scientology Volunteer Minister , který se stal největší světovou nezávislou pomocnou silou.

Nová scientologická církev Kaple v údolí má kapacitu více než 1 000 lidí a zajišťuje scientologická shromáždění, která zahrnují nedělní bohoslužby, svatby a obřady jmen. Bude také hostit akce pro celou komunitu, otevřené pro členy všech denominací. Zařízení dále zahrnuje několik seminárních místností a učeben a celé křídlo věnované scientologickému auditu (duchovnímu poradenství).


Valley Church je nejnovější v období explozivního růstu scientologického náboženství za posledních 12 měsíců. Národní scientologická církev pro Nový Zéland v Aucklandu otevřela své brány v lednu tohoto roku a další se chystají, s plánovaným slavnostním otevřením pro kulturní křižovatky v Severní Americe, Evropě, Spojeném království a Africe.