JUDr. VLADIMÍRA KNOBLOCHOVÁ DiS.

JUDr. Vladimíra Knoblochová, Dis.
Partner, Advokát – DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. Vinohradská 938/37 120 00 Praha 2 – Vinohrady
zápis v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 12172
e-mail: knoblochova@dbkp.cz

JUDr. VLADIMÍRA KNOBLOCHOVÁ DiS.
JUDr. VLADIMÍRA KNOBLOCHOVÁ DiS.

VZDĚLÁNÍ
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. 2003, rigorózní zkouška 2004), Vyšší odborná škola Bankovní akademie v Praze (abs. 2001), půlroční studium ve Velké Británii.

Advokátem od roku 2008.
JAZYKY: čeština, angličtina

ZAMĚŘENÍ : obchodní právo, fúze a akvizice, mezinárodní transakce, právo kolektivního investování, pracovní a občanské právo