Praha – Staré Město Jilská ulice

Jilská ulice na Starém Městě v Praze spojuje křižovatku ulic Na Perštýně, Husova a Skořepka s ulicemi Jalovcová, Karlova a Hlavsova. Nazvána byla podle kostela svatého Jiljí, o kterém je první písemná zmínka z roku 1238.

Historická Praha je zcela nesrovnatelná se všemi památkovými městy v České republice i v celé střední Evropě. Její architektura dosud názorným způsobem zobrazuje 1100 let vývoje města.

Praha – Staré Město Jilská ulice
Praha – Staré Město Jilská ulice

Celý 1100 let trvající vývoj historického jádra Prahy je dokumentován architektonickými projevy všech slohových období. V gotice, renesanci, baroku a v době před a po první světové válce vystoupila pražská architektura k vrcholům evropského vývoje. Jedinečný je středověký urbanistický koncept Nového Města pražského.