Bersabé s.r.o. Praha 6 Střešovice Na bateriích 822/9

Datum vzniku a zápisu: 26. ledna 2000
Spisová značka: C 74704 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Bersabé s.r.o.
Sídlo: Na bateriích 822/9, Střešovice, 162 00 Praha 6
Identifikační číslo: 26150191
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Statutární orgán:
jednatel:

BEDŘICH HAVELKA, dat. nar. 9. února 1975
Spálená 93/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
jednatel:

DAVID MAŠÍN, dat. nar. 4. ledna 1974
Na bateriích 822/9, Střešovice, 162 00 Praha 6
Způsob jednání:
Společnost má dva jednatele. Každý z jednatelů jedná v rámci své
působnosti ve všech věcech společnosti samostatně. Podepisování
za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti
připojí své podpisy vždy oba jednatelé.
Společníci:
Společník:
BEDŘICH HAVELKA, dat. nar. 9. února 1975
Spálená 93/23, Nové Město, 110 00 Praha 1

Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 15.12.2015, č.j. 48EXE3335/2015-21, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí Český telekomunikační úřadu – odbor pro oblast Prahy č. j. ČTÚ-107147/2013-631/SuR ze dne 4.9.2015, který nabyl právní moci dne 7.10.2015, vykonatelného dne 23.10.2015 vydal exekuční příkaz dne 25.01.2016, pod č.j.: 139 EX 22379/15-013. Povinný a společnost nesmí jakkoli nakládat s podílem, ani jej ho nijak zatěžovat. Tento exekuční příkaz nabyl moci dne 11.2.2016.
Podíl:
Vklad: 49 000,- Kč
Splaceno: 100%
Společník:
DAVID MAŠÍN, dat. nar. 4. ledna 1974
Na bateriích 822/9, Střešovice, 162 00 Praha 6

Podíl:
Vklad: 51 000,- Kč
Splaceno: 100%
Základní kapitál:
100 000,- Kč
Stáhnout PDF verzi výpisu
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 25.10.2017 10:22
Údaje platné ke dni 25.10.2017 06:50