Žít a pracovat v Maďarsku

Žít a pracovat v Maďarsku
Žít a pracovat v Maďarsku

Nadace Eurofound poskytuje výzkum, data a analýzy na širokou škálu sociálních a pracovních témat. Tyto informace jsou z velké části srovnávací, ale nabízejí také informace o jednotlivých zemích pro každý z 28 členských států EU, které zahrnovaly Spojené království před jeho vystoupením z Evropské unie 31. ledna 2020. Většina informací je k dispozici v angličtině, ale některé byly přeloženy usnadnit přístup na národní úrovni.

Nadace Eurofound usiluje o posílení pokračujícího propojení mezi vlastní prací a vnitrostátními politickými debatami a prioritami souvisejícími s kvalitou života a práce. V této souvislosti jsou stále důležitější politické priority EU pro evropskou zelenou dohodu, digitální budoucnost, hospodářství, které pracuje pro lidi, podpora a posilování evropské demokracie. S cílem pomoci napravit hospodářské a sociální škody způsobené pandemií koronaviru se Evropská komise, Evropský parlament a vedoucí představitelé EU rovněž dohodli na plánu obnovy, který povede východisko z krize a položí základy moderní a udržitelnější Evropa. Dlouhodobý rozpočet EU ve spojení s NextGenerationEU, dočasným nástrojem určeným k podpoře oživení, bude největším stimulačním balíčkem, který byl kdy financován z rozpočtu EU, aby pomohl obnovit Evropu po COVID-19.

Evropský semestr poskytuje rámec pro koordinaci hospodářských politik v celé EU. Umožňuje členským státům diskutovat o svých hospodářských a rozpočtových plánech a sledovat pokrok v konkrétních obdobích roku. Pro rok 2021 bude evropský semestr dočasně upraven tak, aby byl koordinován s nástrojem obnovy a odolnosti, aby se řešil dopad krize způsobené pandemií. V rámci toho se členské státy vybízejí, aby předkládaly národní reformní programy a plány obnovy a odolnosti do jediného integrovaného dokumentu. Tyto plány poskytnou přehled reforem a investic, které členské státy provedou v souladu s cíli nástroje.