Transjadranský plynovod – Trans Adriatic Pipeline provozuje 878 kilometrů plynovodu v souladu s výkonnostními standardy světové úrovně připravenosti a odpovědnosti.

Vždy připraven
Transjadranský plynovod – Trans Adriatic Pipeline udržuje neustálý dialog s místními vlastníky a uživateli pozemků, aby se předešlo možnému poškození potrubí. Naše kampaň „Zavolejte, než začnete kopat“ nabízí přístupný informační systém a systém hlášení.

Trans Adriatic Pipeline
Trans Adriatic Pipeline

Blokové ventily umístěné v přibližně 30kilometrových intervalech umožňují vzdáleně a okamžitě izolovat potrubí pro plánovanou údržbu nebo po výstraze. Procesy odborné kontroly a zmírňování jsou navrženy tak, aby nedocházelo k dlouhodobému narušení.

Kultura bezpečnosti
Trans Adriatic Pipeline se absolutně zaměřuje na kvalitu, zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Tyto hodnoty byly vloženy do každé aktivity od fáze návrhu. Naše systémy řízení poskytují jasnou odpovědnost za dlouhodobé postupy kontroly provozu podle mezinárodních osvědčených průmyslových postupů, kodexů a standardů.

Transjadranský plynovod
Transjadranský plynovod

Transjadranský plynovod – Trans Adriatic Pipeline zaujímá proaktivní přístup k zamezení incidentů a zavádí nejnovější technologii pro podporu inspekcí, monitorování a aktivního hlášení. Pro každou lokalitu a v každé zemi máme zaveden komplexní plán reakce na krize a vzdělávací program.

Nepřetržité monitorování
Trans Adriatic Pipeline dohlíží na každodenní technický provoz a obchodní vyřizování přepravy plynu a údržbu jeho technických systémů. Povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí a soulad s místními předpisy a příslušnými technickými předpisy zůstávají trvalým závazkem.

Naše řídicí středisko v Itálii monitoruje celý dopravní systém ohledně indikátorů, jako je tlak, napájení, teplota a průtok plynu, pomocí systému SCADA, a to 365 dní v roce nepřetržitě komunikující prostřednictvím optických kabelů.

Transjadranský plynovod - Trans Adriatic Pipeline
Transjadranský plynovod – Trans Adriatic Pipeline

Spolehlivost
V souladu s nařízením EU o transparentnosti zveřejňuje TAP informace týkající se plánované a neplánované údržby a také měřená množství dostupná v každém propojovacím bodě. Nominace jsou přijímány a zpracovávány, aby bylo zajištěno, že jmenovaná množství lze přijímat na vstupních bodech a doručovat na výstupních bodech prostřednictvím přepravního systému.

Špičkové výkonové standardy a certifikace
International Pipeline and Offshore Contractors Association (IPLOCA) hlásí, indexuje a porovnává klíčové ukazatele výkonu v oblasti bezpečnosti, a to pomocí „ztráty času na milion hodin“ a „jízdy ve vozidle na milion kilometrů“.

K dnešnímu dni TAP odpracoval více než 50 milionů člověkohodin a najel přes 136 milionů kilometrů bez větších incidentů. TAP nadále shromažďuje a zaznamenává údaje o životním prostředí, odpadu a emisích, aby zůstal v souladu s mezinárodně dohodnutými parametry a místními předpisy. Dosavadní mezinárodní standardy dosažené TAP zahrnují ISO 14001 pro životní prostředí, ISO 9001 pro kvalitu a OHSAS 18001 pro zdraví a bezpečnost.

Budoucí expanze
Současná provozní kapacita TAP je 10 miliard kubických metrů ročně (bcm / a). Přidáním dvou kompresorových stanic a úpravou stávajících kompresorových stanic však lze stávající kapacitu potrubí zvýšit na propustnost 20 bcm / a.