Dějiny moderního umění 1900-2000

Dějiny moderního umění 1900-2000
Dějiny moderního umění 1900-2000

Dějiny moderního umění 1900-2000 zahrnují mnoho směrů a stylů které byly každý definovány svými umělci, výtvarníky, malíři a architekty.
Některé styly jsou méně některé více líbivé obecnému vkusu lidí.

Moderní umění zahrnuje tyto ale nejen tyto styly: od postimpresionismu (fauvismus, expresionismus, kubismus, orfismus, futurismus, dadaismus, suprematismus, konstruktivismus, realismus, regionalismus, surrealismus, degenerativní umění, art brut, pop art, kinetické umění, hyperrealismus, neoexpresionismus, graffiti) Až po digitální umění.

Na počátku bylo od konce 19. století intenzivní budování kulturních, politických, sociálních a uměleckých vazeb v Evropě a Severní americe.

KOUPĚ družstevního BYTU

Hned na začátku byste měli vědět, že kupujete byt v osobním vlastnictví, ale pouze členské práva a povinnosti k družstevnímu bytu. V praxi to znamená, že nebudete jeho vlastníkem. Nebudete zapsán na listu vlastnictví, jako jeho majitel, protože byt zůstává ve vlastnictví bytového družstva. Vy máte jen právo byt užívat, pokud byste chtěli takový být zakládat ve prospěch banky přes hypoteční úvěr, žádná banka vám úvěr na družstevní byt nelze.

KOUPĚ družstevního BYTU
KOUPĚ družstevního BYTU

Měli byste navštívit příslušné bytové družstvo, které byt spravuje a vyžádat si stanovy bytového družstva. Samotný převod členství na třetí osobu na základě dohody nepodléhá souhlasu představenstva družstva. Převod podílu družstevního bytu na třetí osobu po vyplnění formulářů a zaplacení poplatků vyřídíte za jeden den. V případě, že se rozhodnete již jako člen družstva odkoupit si byt do OV, musíte podat na představenstvo družstva žádost o odkoupení a ta na svém zasedání rozhodne ve váš prospěch. Po splacení případných vašich vinu vůči družstvu, jako správci a po splacení anuity, což je zbývající část finančních prostředků, které splácíte družstvu jako členský podíl (dnes je to řádově do 2.000, – EUR). Anuita se splácí v nájemném.

KOUPĚ družstevního BYTU
KOUPĚ družstevního BYTU

V případě pokud ji splatíte, mělo by vám družstvo okamžitě oznámit, zda chcete byt převést do vašeho osobního vlastnictví, nebo ne. Protože splátky anuity jsou velmi nízké, můžete ji v některých případech splácet řádově ještě i více než deset let. Proto je pro vás výhodnější jakmile vám to umožní vaše finanční možnosti, požádat o předčasné splacení anuity a odkup bytu do osobního vlastnictví. Měli byste si také vědět, že v případě, že se rozhodnete byt prodat, máte větší šanci získat za prodej více peněz, pokud je byt váš v osobním vlastnictví než družstevní. Protože dnes je na trhu velmi málo zájemců, který kupují celý byt jen za hotovost. A nezapomeňte také na daň z prodeje nemovitosti, kterou musíte zaplatit příslušnému finančnímu úřadu v případě, že jste ho odkupovali od družstva a nemáte ho v osobním vlastnictví více než 5 let. Budete platit daň 15% z celkové prodejní ceny.

Torsten Blume

Torsten Blume je výtvarník a teoretik, od roku 2011 vede v nadaci Bauhaus Dessau projekt „Play Bauhaus“, v jehož rámci z teoretického hlediska reflektuje divadlo na Bauhausu v jeho historických souvislostech jako místo hravé tvorby a přenáší ho do současnosti ve formě divadelních experimentů.
Na projektu spolupracuje Linda Pens, umělkyně a designérka. Spolu s Torstenem Blumem vedla workshopy na Hochschule Anhalt Dessau, Kuwasawa Design Institut Tokyo a Paju Typography Institut v Soulu. Od roku 2012 je kurátorkou Mezinárodní soutěže Marianne Brandt, jejíž šestý ročník v roce 2016 bude věnován tématu „material effects“.

Goethe-Institut Bratislava Slovensko

Goethe-Institut je celosvětově působící kulturní instituce Spolkové republiky Německo s hlavním sídlem v Mnichově a pobočkami v 13 městech Německa, a se 136 instituty a 10 spojovacími kancelářemi v 91 zemích. (Právní forma české kanceláře je „Zahraniční kulturní, informační středisko, rozhlasová, tisková a televizní agentura“.) K těm se přidává ještě asi 700 dalších zařízení zahraničních partnerů z celého světa, pro které Goethe Institut zajišťuje finanční podporu či poradenství. Goethe instituty mají za úkol podporovat znalost němčiny v zahraničí, pěstovat mezinárodní kulturní spolupráci a zprostředkovávat celkový aktuální obraz Německa.

Goethe-Institut Bratislava Slovensko
Goethe-Institut Bratislava Slovensko

Název je odvozen od německého básníka J. W. Goetha.

Předsedové Goethe-Institutu:

Kurt Magnus (1951 – 1962)
Max Grasmann (1962 – 1963)
Peter H. Pfeiffer (1963 – 1971)
Hans-Heinrich Herwarth ven Bittenfeld (1971 – 1977)
Klaus von Bismarck (1977 – 1989)
Hans Heigert (1989 – 1993)
Hilmar Hoffmann (1993 – 2001)
Jutta Limbach (2002 – 2008)
Klaus-Dieter Lehmann (od 1. dubna 2008)

Bauhaus-Party a Bratislava Design Week Awards

V dubnu 2015 se v galerii Satelit uskutečnil workshop k přípravě prvního slovenského Bauhausfestu. V rámci něj představil výtvarník Torsten Blume scénickou tvorbu na Bauhausu, kterou vedl Oskar Schlemmer, a vysvětlil účastníkům zásady tvorby kostýmů a tance ve stylu Bauhausu. Na workshopu účastníci vyrobili papírové kostýmy, rekvizity a spolu s hudebním uskupením DIY Bauhaus Ensemble připravují jedinečnou choreografii, kterou představí 13. 6. 2015 od 19.00 hod. na Bauhaus-Party v Slovenském muzeu designu.

Bratislava Design Week Awards
Bratislava Design Week Awards

Nepůjde přitom o klasické divadelní či taneční představení s herci a publikem, ale maškarní ples, na kterém se každý účastník změní na tancující figurínu.

Bauhaus-Party bude spojena se slavnostním předáváním Design Week Awards pro nejzajímavější projekty festivalu Bratislava Design Week 2015.

Dramaturgie: Torsten Blume, spolupráce: Linda Pens
Tanečníci a kostýmy: jejich identitu odhalíme později
Hudba: DIY Bauhaus Ensemble pod vedením Mira Tótha

organizátoři:
Slovenské muzeum designu, Goethe-Institut, Design Week Bratislava, Stiftung Bauhaus Dessau

Kurátoři za SMD: Klára Prešnajderová, Maroš Schmidt, Marie Rišková, organizátorka za Goethe institut: Zuzana Beniačová

Doklady potřebné ke schválení hypotéky

Při vyřizování hypotéky banka vyžaduje od žadatele doklady potřebné ke schválení hypotéky. Některé banky vyžadují více, jiné méně dokladů z důvodu, že každá banka má své podmínky a pravidla, podle kterých schvaluje hypotéky.

 

Doklady potřebné ke schválení hypotéky
Doklady potřebné ke schválení hypotéky

Banky mohou standardně vyžadovat doklady jako jsou:

– Doklady totožnosti žadatele (platný občanský průkaz, rodný list, cestovní pas apod.)

– Potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele

– V případě podnikání potvrzení o výši daňové povinnosti potvrzeno daňovým úřadem

(Některé banky si to ověřují v Sociální pojišťovně samy)

– Výpisy z účtu, na který se odkazuje příjem za poslední tři až šest měsíců

– Znalecký posudek k základen nemovitosti

– List vlastnictví

– Pojistná smlouva k pojištění nemovitosti

– Vinkulaci životního nebo úvěrového pojištění ve prospěch banky

Při pořízení nemovitosti (koupi) je třeba doložit kupní smlouvu a list vlastnictví.

Pokud nemovitost budete rekonstruovat, bude banka od vás vyžadovat list vlastnictví, rozpočtové náklady na rekonstrukci nemovitosti a stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.

Při stavbě nemovitosti bude bance třeba doložit pravomocné stavební povolení, geometrický plán, projekt s rozpočtovými náklady, list vlastnictví a smlouva o dílo nebo smlouva o výstavbě.

V případě žadatele o státní příspěvek pro mladé, živnostníka může banka vyžadovat další doklady podle konkrétního případu.

Při hypotéce určené na refinancování banky vyžadují navíc i původní úvěru smlouvu spolu z výpisem o zůstatku nesplacené částky původního úvěru.

Jaké jsou druhy hypoték, co se dozvědět o hypotékách nejříve

Hypotéky jsou nejčastěji a primárně určeny na financování koupě bydlení, ale existují i ​​neúčelové – americké hypotéky, které lze použít libovolným způsobem.

druhy hypoték, co se dozvědět o hypotékách nejříve
druhy hypoték, co se dozvědět o hypotékách nejříve

Americké hypotéky jsou bezúčelové úvěry zajištěné nemovitostmi. Peníze, které vám banka půjčí tím, že dáte do zástavy vlastní nemovitosti můžete použít na cokoliv. Na rozdíl od klasických hypotečních úvěrů můžete peníze z americké hypotéky využít na cokoliv, bez nutnosti dokladovat bance účel.

Každý má svůj sen. Někdo by chtěl mít malý domek na vesnici. Někteří lidé dají raději přednost vlastnímu bytu ve městě, ve středu všeho dění s jednoduchou dostupností služeb. Spojuje je však vysoká finanční částka, za kterou jsou dům nebo byt koupit. A přesně k tomu slouží hypotéky. V dnešní době totiž nikdo nemá peníze nazbyt a tak se bankovní a nebankovní hypotéky staly synonymem bydlení. Pokud tedy chcete nový byt či dům, tak určitě navštivte banku a informujte se o dostupných možnostech.

druhy hypoték, co se dozvědět o hypotékách nejříve
druhy hypoték, co se dozvědět o hypotékách nejříve

Bankovní nebo nebankovní společnosti poskytují žadatelům požadované peníze najednou, aby je žadatel mohl následně splácet po menších částkách. První otázkou je, u koho si o hypotéku požádat. Na finančním trhu se vyskytují bankovní i nebankovní hypotéky. Banky mají vyšší požadavky na své klienty, avšak jsou mnohem stabilnější. Oproti tomu nebankovní hypotéky jsou dostupnější širší vrstvě žadatelů, avšak s vyšší možností insolventnosti. Souhrnu řečeno, nebankovní hypotéka je dostupnější, ale hrozí vyšší riziko insolvence – krach společnosti a následně velké problémy, kdy je třeba všechny splátky zaplatit jednorázově.
Co se týče konkrétních podmínek, tak u obou stran jsou v podstatě stejné. Alespoň ty základní. U žadatele je zapotřebí minimální věk osmnáct let. Někdy se však setkáme is 21 lety. Základní podmínkou je nutnost ručit nemovitostí. Ručí se nemovitostí, která byla z hypotéky koupena. Ručení je zapsáno v katastru nemovitostí a trvá do doby, kdy jsou všechny peníze splaceny. Parametr, na který je třeba dávat pozor, je fixace hypotéky. Po uplynutí této doby je možné profinancování hypotéky a následné splácení jiné společnosti za jiných, lepších, podmínek. V praxi to probíhá tak, že nová společnost jednorázově zaplatí první společnosti všechny nesplacené peníze a klient dále posílá splátky druhé, tedy nové společnosti.
Při pohybu mezi hypotečními produkty, se však můžeme setkat i s velmi netradičními způsoby použití hypoték. Důkazem toho je americká hypotéka. Jedná se o neúčelový úvěr. Klient nemusí bance sdělit, na co chystá finance využít. Může si za ně koupit dovolenou, auto nebo vybavení domácnosti. Protože se nejedná o hypotéku na nemovitost, nelze jí ani ručit. Ručit je však nutné. V praxi se to dělá tak, že se ručí jinou nemovitostí v osobním vlastnictví klienta, nebo jeho příbuzných.

Prodej bytu v pražských Nuslích (ulice Rostislavova)

Prodáváme byt (dvojgarzónku) v ulici ve staré části- Praha, Nusle (ulice Rostislavova). Nusle dnes patři k výhledávaným lokalitám, kde si své najde každý. Jsou zde jak bary a restaurace, tak klid a pohoda. Je to tu výrazně méně přelidněné než v samém centru Prahy, dobře se parkuje (k bytu je ale kazdopadne 1 parkovací místo na soukromé ulici).

Prodej bytu v pražských Nuslích (ulice Rostislavova)
Prodej bytu v pražských Nuslích (ulice Rostislavova)

Parkování je rovně před bytem. (10 metrů od vchodu do bytu) Byt mě 40m2, k tomu 10m2 předzahrádka s trávou as kůlničce. Zařízení bytu je zdarma k ceně (dvojpostel, kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, mycka, el. Sporak, trouba, lednice s mrazákem, sprchovy kut spolu s WC).

Prodej bytu v pražských Nuslích (ulice Rostislavova)
Prodej bytu v pražských Nuslích (ulice Rostislavova)

V bytě jsou 2 velke Roldor – v ložnici iv chodbě. Energetická třída domu B zarucuje minimálně naklady na topení. Energie ze skusenosti su taketo: – 1 dospělý člověk 50 EUR / měsíčně – 2 dospělý + dieta 80 EUR / měsíčně Idealni je to i pro psika. Pro více informací o prodeji této nemovitosti nebo sjednání prohlídky kontaktujte Petra Kormundu, tel. 602 207 723, petr (a) atlas-reality.cz

Prodej bytu v Praze, Vinohradech (ulice Americká)

Nabízím na prodej 2,5 pokojový , cihlový byt v centru Prahy na Vinohradech (ulice Americká) v 1 patrovém domě se sedlovou střechou . Vinohrady jsou dnes velice vyhledávanou lokalitou s luxusními a drahými byty. Jedná se o živou čtvrť, kde si své najde každý.  Byt má rozlohu 89,49m2 , bez balkonu , se spíží z kuchyně , s sklepem a garáží 3x4m.

Prodej bytu v Praze, Vinohradech (ulice Americká)
Prodej bytu v Praze, Vinohradech (ulice Americká)

K bytu náleží dvůr ve vnitřek bloku . Na domě je nová fasáda , nová taška na sedlové střeše . Společné prostory jsou v původním stavu . V bytě je nová elektřina , předělaný plyn , plastová okna , sníženou stropy ( původní výška stropu 4m ) . Topení je plynové kamínka . Původně měli pokoje samostatné vchody z velké chodby s okny , ze které vlastníci udělali další užší pokoje se dvěma okny a postelemi . Nyní je proto obývák průchozí do spálne. Oba dva pokoje i kuchyň jsou prostorné . Chodba a menší chlapecká pokoj jsou orientovány do dvora , kuchyň , obývací pokoj a ložnice do ulice kolmé od hlavní silnice. Pro více informací o prodeji této nemovitosti nebo sjednání prohlídky kontaktujte Petra Kormundu, tel. 602 207 723, petr (a) atlas-reality.cz

Prodej exkluzivního bytu v Praze, Vinohradech

Prodej exkluzivního bytu v Praze, Vinohradech
Prodej exkluzivního bytu v Praze, Vinohradech

Tento byt se nachází v Praze v jedné z nejvyhledávanějších lokalit v Praze, Vinohradech (ulice Anglická). Vinohrady jsou známé luxusními a drahými byty. Je to velice živá čtvrť, kde si své najde každý. Design budovy navrhovala renomovaná projekční kancelář. Je NOVÝ, s kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči, kvalitním STANDARDEM, velkou lodžií a sklepem v CENĚ!

ATLAS reality reklamní baner
ATLAS reality pravidelně aktualizovaná databáze

K bytu je možné v případě zájmu dokoupit podzemní garážové stání. Standard zahrnuje: -bezpečnostní vstupní dveře -interiérové dveře, zárubně, kování -okná – 6 komorový profil – antracit šedá -vinylové podlahy – Antik Oak Grey Beige -sanita, dlažby a obklady koupelny a WC (koupelna a WC jsou odděleny, v koupelně je vana) -kuchynská linka – lesklá bílá s výklopnými systémy včetně zabudovaných spotřebičů – vestavěná chladnička, odsavač par, elektrická trouba, varná deska – sklokeramika, dřez, baterie. Užitná plocha je 32,26 m2, z toho podlahová 27,03 m2, lodžie 4,15 m2, sklep 1,08 m2.