Kazachstán Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu

Kazachstán Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu
Kazachstán Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu

Od prosince 2018 byly výkon kompetencí v otázce lákání investic převeden na Ministerstvo zahraničních věcí Kazachstán, naopak tvorba relevantních  politik byla přenesena na Ministerstvo národního hospodářství Kazachstánu. Investiční výbor a národní společnost KAZAKH INVEST JSC, zřízená vládou Kazachstánu a jednající jejím jménem jako jediný vyjednávač, byla zmocněna vést jednání s investory a sledovat provádění investičních projektů. Investorům je poskytována celá řada podpůrných služeb podle principu „one-stop shop“ – od hledání nápadu po uvedení projektu do provozu.  Takový mechanismus umožňuje vysílat projekty z regionů přímo do zahraničních agentur a hledat potenciální investory a naopak. Byly vyvinuty a implementovány nové přístupy, které zahrnují vývoj investičních návrhů, podporu investorů, identifikaci a eliminaci nepříznivých faktorů. Vláda Kazachstánu prosazuje dlouhodobě vstřícnou politiku vůči zahraničním investorům. Od roku 2015 uplatňuje KZ vláda upravený rejstřík investičních pobídek pro zahraniční investory. V rámci investičních pobídek jsou pro zahraniční investory k dispozici následující pobídky:  osvobození od celních poplatků (pro import technologického zařízení a jeho částí na období 5 let, pro import náhradních dílů pro technologické  zařízení, suroviny a materiály na období 5 let v závislosti na rozměru investice), granty „in-kind“ (majetek, vlastněný Republikou Kazachstán,  bude převeden do dočasného bezplatného užívání nebo bude poskytnuto právo na dočasné bezplatné užívání pozemků, a to s předpokladem následujícího převodu do vlastnictví nebo využití půdy; maximální rozměr grantu „in-kind“ nesmí převyšovat 30% investice). Pro prioritní investiční projekty mohou být poskytnuty další následující pobídky: daňové pobídky (snížení daně z příjmu právnických osob až o 100 %, uplatnění 0 koeficientu u daně z půdy, výměr daně z majetku na úrovni 0 % ke zdaňovanému základu), investiční dotace (vrácení do 30  % skutečných nákladů na výstavbu a montážní práce a nákladů za zakoupené zařízení). Investiční pobídky jsou určeny pro projekty v definovaných prioritních oblastech, jako je chemický průmysl, metalurgie, výroba osobních  vozidel, výroba nábytku, pozemní doprava, letecká doprava, komunikace, zdravotnické aktivity apod.
Investiční preference se poskytují právním subjektům (legal entity) Kazachstánu. Investiční pobídky jsou poskytovány na základě investiční  dohody, uzavřené mezi Investičním výborem (Investment Committee) Ministerstva zahraničních věci KZ a právním subjektem  implementujícím investiční projekt.