Iniciativa Paradigm vyzývá ke kolektivní akci na ochranu digitálních práv a podporu svobody internetu

Paradigm Initiative (PIN), přední panafrická organizace, která obhajuje digitální práva a začlenění, vyzývá zúčastněné strany, aby podnikly kolektivní kroky při ochraně digitálních práv, prosazování odpovědných postupů a zachování svobody internetu.

V monitorovací zprávě zdůrazňující stav digitálních práv a začlenění ve 24 afrických zemích organizace nastínila klíčová doporučení pro soukromý sektor, média, akademickou obec, občanskou společnost a vládu, aby byla zajištěna ochrana digitálních práv pro všechny.

Ve zprávě známé jako Londa Člověk v tísni zdůrazňuje, že je potřeba, aby soukromý sektor zajistil, že moderování obsahu a praktiky sledování nebudou potlačovat různé politické názory a perspektivy. Vyzývá společnosti, aby odolávaly neetickým vládním tlakům, které usilují o nelegální přístup k osobním údajům a zapojují se do digitálního zneužívání, tedy spíše blokování internetových sítí a služeb.

Zpráva zdůrazňuje potřebu odstranit překážky bránící přístupu k internetu a mobilním službám, upřednostňovat digitální gramotnost a informovat občany o jejich digitálních právech. „Řešení výzev, kterým čelí v digitálním prostoru, jak nabízí Londa, je pozitivním krokem k plné realizaci lidských práv a dodržování smluvních závazků vládou. Každá africká vláda by se měla snažit každý rok zlepšovat své záznamy o digitálních právech, zatímco všechny ostatní zainteresované strany hrají svou kritickou roli,“ dodává paní Thobekile Matimbe, vrchní manažerka organizace pro partnerství a zakázky.

Zpráva společnosti Londa dále vyzývá média, aby při podávání zpráv dodržovala profesionální etiku a uvádí, že je to zásadní v boji proti dezinformacím a dezinformacím. Zároveň zdůrazňuje důležitost ochrany mediálních praktiků budováním silných koalic a vzdorováním represivním zákonům. Kromě toho poskytování školení o digitální bezpečnosti členům jim umožní bezpečně pracovat v digitálním prostoru, uvádí zpráva.

Zpráva také podporuje mezioborovou spolupráci mezi obory při řešení složitých problémů digitálních práv a svobody internetu. „Akademická sféra by měla hrát aktivní roli při vytváření učebních osnov digitální gramotnosti, propagovat osvědčené postupy prostřednictvím výzkumu a posilovat povědomí,“ navrhuje zpráva.

Tato organizace prostřednictvím zprávy Londa naznačuje, že pro vybudování účinných vnitrostátních mechanismů monitorování lidských práv by občanská společnost měla zefektivnit tok informací mezi místními komunitními organizacemi a nevládními organizacemi (NGO).

ČvT také vyzývá vlády, aby se zdržely digitálního autoritářství a místo toho dodržovaly ústavní a mezinárodní závazky. „Zavedení robustních konzultačních procesů s mnoha zúčastněnými stranami pro politiky, zákony a předpisy je důležité. Veřejnost by měla být pravidelně aktualizována politikou a legislativou a vlády musí být při aplikaci dezinformačních zákonů obezřetné, aby zajistily, že nebudou neodůvodněně omezovat svobodu projevu,“ doporučuje zpráva.

Paradigm Initiative věří, že kolektivní akce všech zúčastněných stran je zásadní pro ochranu digitálních práv a zachování svobody internetu. Implementací doporučení může kontinent zajistit inkluzivní, transparentní a bezpečné digitální prostředí.