Čína zkapalňuje oxid uhličitý za účelem výroby ropy

Čína zkapalňuje oxid uhličitý za účelem výroby ropy
Čína zkapalňuje oxid uhličitý za účelem výroby ropy

Čínská ropná společnost Sinopec oznámila 29. dne tohoto měsíce, že čínská petrochemická společnost „Qilu“ zahájila realizaci milionového „projektu CCUS“ ve spolupráci s ropným dolem „Shengli“. Do čínské výroby byla zavedena technologie CCUS pro akumulaci a skladování uhlíku, díky čemuž je obchodní řízení tohoto odvětví sofistikovanější.

Petrochemická společnost „Qilu“ zachycuje uvolněný oxid uhličitý ze vzduchu, zkapalňuje jej, nakládá do speciální nádrže a přepravuje do ropného dolu Shengli. Ropné pole Shengli bude čerpat oxid uhličitý do ropy ze 73 vrtů připravených pro projekt.
Podle čínské ropné skupiny „Sinopec“ má projekt skladovací kapacitu 25 milionů tun ropy a 73 vrtů, které mají být čerpány do hlubin dolu. V příštích 15 letech bude celkem 10 milionů tun zkapalněného uhlíku do vrtů bude čerpán oxid na těžbu 3 milionů tun ropy. Realizací tohoto projektu bude zabráněno úniku do ovzduší v průměru 1 milion tun oxidu uhličitého ročně. To odpovídá výsadbě 9 milionů stromů.