Afreximbank půjčuje 155 milionů dolarů strategickému zařízení Džibuti Ports and Free Zone Authority

Africká exportně-importní banka (Afreximbank) oznámila vyplacení finanční facility ve výši 120 milionů dolarů džibutské společnosti Great Horn Investment Holding (GHIH) na realizaci řady rozvojových projektů v zóně volného obchodu Damerjog Industrial Development.

Dohoda, oznámená po schůzce prezidenta Afreximbank prof. Benedicta Oramaha a Omara Guelleha, prezidenta Džibutska, na okraj probíhajícího summitu hlav států Africké unie, je součástí celkové částky 155 milionů dolarů na práci na zóně volného obchodu. Zbývajících 35 milionů dolarů je financováno prostřednictvím Banque pour le Commerce et l’Industrie Mer Rouge (BCIMR) z Džibutska. Výtěžek zařízení bude použit na dokončení Damerjog Oil Jetty, které poskytne námořní konektivitu se zónou volného obchodu, a na výstavbu 150 000 m³ prvního skladiště/farmy s ropnými nádržemi, jakož i na další náklady související s projekty.

Dohoda, která je první Afreximbank v Džibuti ve spolupráci s GHIH a vládou, je zaměřena na podporu rozvoje infrastruktury umožňující obchod, aby pomohla Džibuti dosáhnout jeho plánu stát se regionálním překladištěm a logistickým centrem. Bude také podporovat vnitroafrický obchod, vzhledem k tomu, že džibutská ekonomika je z velké části založena na poskytování námořních služeb sousedním zemím Etiopii a Somálsku, a to tím, že jim nabídne bránu pro námořní nákladní dopravu.

Významné je také to, že zařízení poskytuje podporu a kapacitu marocké stavební společnosti SOMAGEC, která je vítězem vnitroafrického obchodu Afreximbank. V rámci programu Intra-African Trade Champion Afreximbank podporuje africké společnosti při realizaci infrastrukturních projektů v jiných afrických zemích a pomáhá jim konkurovat globálně mezinárodním hráčům.

Prof. Oramah k dohodě řekl: „Zásadní přínos této přelomové dohody spočívá v jejím potenciálu podnítit rozvoj průmyslové kapacity Džibutska a jeho sousedů tím, že zajistí implementaci kritické obchodní infrastruktury pro podporu hromadné manipulace s tekutými produkty. Zřízení mola a volně loženého přístavu v džibutské zóně volného obchodu významně přispěje k úloze Džibutska jako překladiště pro sousední vnitrozemské země. Afreximbank je velmi hrdá na to, že může přispět k tak zásadnímu projektu pro Džibuti a širší region.

„Jsme stejně hrdí na to, že tento projekt realizuje marocký dodavatel EPC SOMAGEC, což je svědectvím o podpoře Afreximbank africkým dodavatelům podnikajícím velké infrastrukturní projekty na kontinentu. Naše vnitroafrická obchodní agenda bude i nadále zdůrazňovat podporu africkým dodavatelům, abychom jim umožnili získat a realizovat takové velké infrastrukturní projekty na celém kontinentu,“ dodal.

Afreximbank je klíčovým zastáncem trhu strojírenství, nákupu a stavebnictví (EPC) v Africe s finančními a facilitačními intervencemi v celkové výši 13 miliard USD za posledních 6 let. To zahrnuje financování transakcí souvisejících s EPC v hodnotě více než 7 miliard USD a vydávání obchodních nástrojů v hodnotě více než 6 miliard USD na podporu a usnadnění udělování zakázek africkým dodavatelům.

Předseda GHIH Aboubaker Hadi Omar k transakci komentoval: „Jsme velmi hrdí na naši spolupráci s Afreximbank, dynamickou africkou multilaterální a transakčně řízenou institucí, a na nepřetržitou cennou technickou podporu EPC SOMAGEC. V souladu s naší víceletou strategií investic do infrastruktury, jejímž cílem je umístit naši zemi jako logistické a obchodní centrum pro subregion, uspokojujeme tuto rostoucí poptávku tím, že dodáváme infrastrukturu potřebnou k podpoře a posílení ekonomického a efektivního pohybu ropných produktů v regionu a zároveň rozvíjíme hlavní ekonomický pás s Etiopií a v konečném důsledku průmyslovou základnu pro východní a střední Afriku.

Navíc to ukazuje, že vize naší hlavy státu „Džibutsko 2035“ se uskutečňuje, čímž se Džibutsko transformuje na regionální logistické centrum,“ dodal.

GHIH, státní investiční holdingová společnost džibutské vlády, je odpovědná za logistiku a dopravní infrastrukturu. Drží podíl v asi 18 největších státních společnostech v zemi, s portfoliem, které zahrnuje společnosti v lodní dopravě, tankování, správě svobodných zón, skladování, silniční dopravě a zabezpečení přístavů.