získat zdravé srdce zvedáním závaží

získat zdravé srdce zvedáním závaží
získat zdravé srdce zvedáním závaží

předpoklad: pokud jde o cvičení, aerobní aktivita se tradičně doporučuje pro zdraví srdce, zatímco silový trénink je předepsán pro svalovou sílu. Mnozí chápou důležitost používání rutiny, která kombinuje aerobní a silové okruhy, ale nová studie z Appalachian State University uvádí, že odporové cvičení (jako je zvedání závaží) také přináší některé kardiovaskulární zdravotní výhody.

nastavení: Tým výzkumníků sledoval změny, ke kterým došlo v tepnách a krevním oběhu po 45 minutách dvou různých typů mírného cvičení: osmi odporových cvičení, třech sériích po 10 opakováních a 30 minutách aerobní jízdy na kole. Měřené odezvy zahrnovaly vazodilataci v důsledku zvýšeného průtoku krve (průtokem zprostředkovaná dilatace) a arteriální tuhost (vs. dilatace). Větší průtokem zprostředkovaná dilatace a nižší arteriální tuhost jsou klíčovými přispěvateli ke kardiovaskulárnímu zdraví.

výsledky: „Vytrvalostní trénink je prospěšnější, než si mnozí myslí,“ říká vedoucí výzkumu Dr. Scott R. Collier. Silové cvičení vyvolalo odlišnou vaskulární odezvu než aerobní cvičení, což naznačuje, že aerobní cvičení může mít důležité a jedinečné výhody pro kardiovaskulární zdraví. Odporové cvičení způsobilo větší prokrvení končetin – i když také způsobilo malé zvýšení tuhosti centrálních tepen. Aerobní cvičení na druhé straně snížilo ztuhlost tepen – ale bez zvýšení průtoku krve.

vytrvalostní cvičení také vedlo k déle trvajícímu poklesu krevního tlaku (až o 20 procent) po cvičení ve srovnání s aerobním cvičením. „Klíčem je vycvičit jedince se srdcem, aby si uvědomili, že po probuzení nevypadají jako Arnold Schwarzenegger! Collier dodává, že vytrvalostní trénink může také zlepšit časy běhu, plavání a jízdy na kole.

s sebou: „Ukázali jsme, že používání typického odporového vybavení – jako je vybavení LifeFitness, které se nachází ve většině fitness center – tři dny v týdnu při střední intenzitě (65 procent z maximálního počtu 10 opakování) ve třech sériích po 10 opakováních může vést ke kardiovaskulárním výhody,“ říká Collier. Dodává také, že byste měli provádět opakování pomalým tempem, abyste ze zařízení získali co nejefektivnější cvičení.