Vývoj automatizovaných systémů pro analýzu anorganických chloraminů a trihalomethanů ve vodě

Vývoj automatizovaných systémů pro analýzu anorganických chloraminů a trihalomethanů ve vodě
Vývoj automatizovaných systémů pro analýzu anorganických chloraminů a trihalomethanů ve vodě

Dezinfekce vody chlorem je ve světě široce používána, aby se snížilo riziko infekcí. Chlor však může reagovat s organickými a anorganickými sloučeninami přítomnými ve vodě za vzniku vedlejších produktů dezinfekce potenciálně toxických pro lidské zdraví. Mezi nimi jsou anorganické chloraminy a trihalomethany hlavní sloučeniny vytvářené ve vodě a jejich kvantifikace představuje hlavní výzvu. V této studii byly vyvinuty dva systémy pro analýzu toku, které usnadňují přenositelnost těchto systémů. a minimalizovat náklady na vývoj. První systém si klade za cíl analyzovat anorganické chloraminy ve vodě a je založen na použití modulu pro chromatografii s více stříkačkami (MSC), který umožňuje separaci anorganických chloraminů, následuje post-sloupcová derivatizační reakce, která zlepšuje citlivost kvantifikace anorganických chloraminů. Druhý systém umožňuje analýzu trihalomethanů, protokol automatické analýzy je založen na vylepšené a optimalizované verzi Fujiwarovy reakce a kroku předkoncentrace na pevné fázi.Tyto dva systémy tak umožňují kvantifikovat tyto dvě rodiny sub- dezinfekční produkty citlivým, spolehlivým, selektivním a levným způsobem pomocí analýzy průtoku.