Televizní seriály uchvacují pozornost spíše starších diváků, mládež přestává sledovat televizi

Televizní seriály uchvacují pozornost spíše starších diváků, mládež přestává sledovat televizi. Některé televizní seriály sledují čtyřicátníci a starší diváci. Po roce 1989 vládl názor, že všechna televizní tvorba z doby předešlé není valné kvality. Televize přišli s novými formáty. Pozornost diváků válcovaly seriály typu Dallas, jeho předmětem byla sága o rodině Ewingů. Později se televize vrátily ke značné části domácích seriálů (30 případů majora Zemana). Některé kvalitní cizí seriály se u nás ale paradoxně nereprízovaly.