systém metra New Yorku

Co je systém metra New Yorku ?
Systém metra je hlavním systémem veřejné dopravy v New Yorku. Je to jeden z nejstarších a největších systémů veřejné dopravy na světě (z hlediska počtu stanic). S přibližně 5,5 milionu cestujících v daný pracovní den je to pro většinu Newyorčanů a turistů jeden z hlavních způsobů dopravy. Systém je provozován dceřinou společností Metropolitan Transport Authority (MTA).

metro v New Yorku
metro v New Yorku

Systém metra se obvykle označuje jen jako „vlaky“. Místní obyvatelé říkají „Mohu jet vlakem na vaše místo“, což obecně znamená, že jedou metrem. Metro nikdy není označováno jako metro, podzemka nebo tube.

Pokud není uvedeno jinak, mám na mysli podzemní systém, pokud používám slovo vlak. Zatímco vlaky na Manhattanu většinou jezdí pod zemí, velká část vlaků jezdí v ostatních čtvrtích na vyvýšených kolejích. Až na některé výjimky funguje celý systém metra 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V zásadě se nikdy nezavírá, s výjimkou závažných situací, jako jsou hurikány.

Co není systém metra New Yorku?
Zatímco systém metra je primární způsob dopravy v New Yorku, není to jediný dopravní systém ve větší metropolitní oblasti. V této oblasti existují i ​​další velké vlakové dopravní systémy, které byste si mohli zaměnit s metrem v New Yorku, včetně následujících:

AirTrain JFK / Newark
Amtrak
Železniční cesta Long Island (LIRR)
Metro-severní železnice
New Jersey Transit
Port Authority Trans-Hudson (PATH)

S výjimkou AirTrains jsou tyto vlaky označovány také jako „vlaky pro dojíždění“, protože dojíždějící z okolí New Yorku jimi denně dojíždějí do města a z města. Tento článek se nevztahuje na žádný z těchto dopravních systémů.

Aby nedocházelo k nejasnostem, odkazují někteří místní na tyto dopravní systémy podle svých jmen. Řeknou: „Tento víkend jedu Metro-North,“ „Pojďme na letiště New Jersey Transit“ nebo „Přicházím z vlaku PATH.“

POROZUMĚNÍ GEOGRAFIE NEW YORK CITY
New York je rozdělen do pěti čtvrtí, přičemž Manhattan je ústřední oblastí, kde sídlí většina turistických atrakcí:

městské obvody New York
městské obvody New York

 

Systém metra New Yorku funguje na Manhattanu, Queensu, Brooklynu a Bronxu. Nijak nepřesahuje jinam ven z New Yorku. Musíte použít jeden z dříve zmíněných vlaků pro dojíždějící, aby jste mohli jet mino New York.

Městská část se často používá jako směr jízdy vlaků:

Vlaky, které jezdí na Manhattan, jsou vlaky vázané na Manhattan
Vlaky, které jezdí do Queensu, jsou vlaky vázané na Queens
Vlaky, které jezdí do Brooklynu, jsou vlaky vázané na Brooklyn
Vlaky, které jezdí do Bronxu, jsou vlaky vázané na Bronx
Železnice Staten Island je samostatný železniční systém, který jezdí pouze na Staten Island. I když je to často znázorněno na mapě metra v New Yorku, neexistuje fyzické spojení mezi oběma systémy. Musíte se vzít (zdarma) Staten Island Ferry nebo přes Verrazano-Narrows Bridge na auto se dostat na Staten Island. Systém však pracuje na stejném tarifu jako běžný systém metra: mezi oběma systémy existuje bezplatný převod (platíte pouze jednou v jednom systému a druhý přejetím se stejnou farecard do dvou hodin bude zdarma v ostatních Systém).

systém ulic na Manhatnu
Skvělý systém ulic na Manhattanu se skládá z pravoúhlé uliční mřížky. Ulice (zkráceně „St“) jsou ve směru od východu na západ, zatímco třídy (zkráceně „Ave“) jsou ve směru od severu a na jih. (To není úplně přesné, protože síťový systém není dokonale zarovnán se směry na kompasu.) Domovní čísla Číslování ulic se zvyšuje, když postupujete dále na sever, zatímco číslování avenue se zvyšuje, jak postupujete dále na západ:

Tento systém ulic na Manhatnu dokonalý. Například, 4. Ave je pojmenována Park Ave pro většinu svého úseku a mřížkový systém ve skutečnosti neexistuje pod 14. St. z historických důvodů. Obdélníková oblast, kterou mezi sebou vytvářejí ulice a Avanue, se označuje jako bloky a často se také používá jako hovorová míra vzdálenosti. Možná uslyšíte „stanice metra jsou dva bloky východně“ nebo „musím jít do práce tři bloky“. Protože bloky jsou obdélníkového tvaru, mohou být bloky „krátké bloky“ (pokud jdete podél třídy severojižním směrem) nebo „dlouhé bloky“ (pokud jdete východozápadním směrem). Přejít krátký blok trvá asi 1 minutu a dlouhý blok 3-4 minuty. Mějte na paměti tento sysém, protože vám pomůže najít stanice metra a orientovat se v mapě.

Pochopení UPTOWN, MIDTOWN a DOWNTOWN
Zhruba řečeno lze Manhattan rozdělit do tří oblastí:

Uptown (cokoli severně od 59. sv.)
Midtown (mezi 59. a 14. ul.)
Downtown (cokoli jižně od 14. st. St.)

uptown midtown downtown
uptown midtown downtown

Zatímco Uptown, Midtown a Downtown jsou geografické oblasti Manhattanu, slova uptown a downtown mohou také znamenat směr cestování. Pokud zamíříte na sever (směrem k Bronxu nebo Queensu), míříte „uptown“; Pokud míříte na jih (nebo směrem k Brooklynu), míříte „do centra“. Místní obyvatelé proto zřídka používají slova „sever“ nebo „jih“. Na Manhattanu však používáme „východ“ a „západ“ („jen pěšky dva bloky východně“), i když to není technicky přesné. Navigace na východ a na západ je také označována jako „křížová cesta“, jako v „k dosažení horní východní strany musíte jet autobusem přes kříž přes Central Park“.