SÚKL stahuje Avonex až z úrovně pacientů

17.10.2019, 21:12

SÚKL stahuje dvě šarže (1423324 a 1423221) léčivého přípravku Avonex inj (Biogen) od pacientů z důvodu závady v jakosti. SÚKL vyzývá pacienty, aby stahovaný přípravek při nejbližší příležitosti vrátili do lékárny, v níž byl vydán, a vyměnili jej za jiný, nedotčený závadou v jakosti. Uvedené šarže jsou stahovány z důvodu rizika netěsnosti obalu. Přestože držitel rozhodnutí o registraci k těmto šaržím neeviduje žádné nežádoucí účinky, přistoupil ke stahování až z úrovně pacientů, aby eliminoval i to nejmenší riziko pro pacienta. Dotčené šarže jsou v ČR dostupné od září 2018, resp. od listopadu 2018 a dosud nebyla hlášena žádná podezření na nežádoucí účinek spojený s jejich použitím.

Zdroj: SÚKL