Strategické řízení

Strategické řízení by mělo být vybudováno jakožto nikdy nekončící proces a uskutečňováno v určitých logicky navazujících krocích. Tento proces začíná definicí poslání společnosti a jejich základních cílů a mise, přičemž poslání by mělo korespondovat se základními představami podnikatelů o předmětu podnikání a o tom, jak bude uspokojovat potřeby svých zákazníků. Dále pokračují strategickou analýzou, formulací a výběrem možných variant řešení (strategií) a jejich následnou implementací. Součásti strategického řízení je zároveň monitorování a vyhodnocení průběhu jejich realizace.