Specifika podnikatelského plánu v existujícím podniku

Podnikatelský plán, který hodláme aplikovat v již existujícím podniku, vykazuje určité rozdíly od plánu pro začínající podnik. Pokud hovoříme o firmě, která již existuje, mělo by nové podnikání být od počátku rozvíjeno v rámci existujícího strategického řízení podniku a správně zasazeno do kontextu podnikatelských aktivit. Business plán by nikdy neměl být formulován izolovaně od ostatních existujících nebo budoucích podnikatelských aktivit. V případě, že se jedná o podnikatelský plán firmy, která teprve vzniká, měl by být systém strategického řízení nejdříve vytvořen. Dalším rozdílem je to, že při založení nového podniku nebo rozšíření jeho působnosti do nové oblasti podnikání se ve většině případech jedná o odhady údajů, zatímco existující podnik může poskytnout historická data včetně finančních výkazů, aktuální data o současném stavu podniku, relevantní informace z vnějšího prostředí. Manažeři společnosti mohou sdělit získané zkušenosti z daného oboru a na daném trhu. Velice důležitou roli také hrají jíž vybudované vztahy s dodavateli a odběrateli, od kterých lze získat zpětnou vazbu, která může podniku poskytnout zásadní informaci o jejich potřebách.