Sdružení na záchranu Lietavského hradu

Lietavský hrad je unikátem nejen ze slovenského pohledu, ale i v rámci celé střední Evropy. Právě na jeho zachování vzniklo dne 20.8.1999 Sdružení na záchranu Lietavský hrad. Jeho hlavním cílem je zakonzervovat a tím vlastně zachovat Lietavský hrad v dnešní podobě, aby bylo možné ho využívat jako turistickou atrakci a obrovský zdroj poznání naší minulosti. O objekt se do roku 1999 nikdo nestaral. Teprve v tomto roce začalo Sdružení na záchranu Lietavský hrad ze základními údržbovými pracemi, které spočívaly v čištění areálu hradu a zdí od náletové vegetace.

Po podepsání nájemní smlouvy s vlastníkem pozemku hradu, která se podepsala 4. června 2003, začalo Sdružení na záchranu Lietavský hrad provádět na hradě postupné odstraňování havarijního stavu památky, které spočívá v úpravě poškozeného zdiva v areálu hradu zazděním vzniklých kaveren a oprav zdeštruovaných otvorů.