RRTV napomenula SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT za reklamu na Imunit Hlíva ústřičná

09.06.2018, 09:58

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vydala dne 5. června 2018 rozhodnutí, podle něhož se zadavatel reklamy, SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC, sídlem ve Spojených státy amerických, prostřednictvím své organizační složky (odštěpného závodu) Organizační složka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC se sídlem v Praze uznává vinným v souladu s § 8a odst. 2 písm. j) zákona o regulaci reklamy, neboť zadáním reklamy Imunit Hlíva ústřičná 800 mg, odvysílané v televizním vysílání dopustil porušení § 5d odst. 2 tohoto zákona, dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, neboť z obsahu obchodního sdělení jednoznačně vyplývá, že přípravek je určen pro vyléčení onemocnění, případně jeho prevenci.

V obraze dochází k ztvárnění osoby s projevy onemocnění, současně je pak deklarován, byť kontextově, účinek přípravku na onemocnění. Kontext vyplývá z uvedení tvrzení, že přípravek napomáhá komplexně udržovat obranyschopnost a přirozenou imunitní odpověď. Rada se za spáchání uvedeného přestupku rozhodla uložit trest ve formě napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání, a to peněžitý trest. Pachateli je možné v budoucnu uložit pokutu ve výši 2 mil. Kč.