RRTV dala pokutu za doplněk stravy „proti depresi“

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila pokutu 10 tis. Kč společnosti WHITE ELEPHANT s.r.o. za to, že porušila povinnosti dle zákona o regulaci reklamy a Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, zadáním televizní reklamy na doplněk stravy Bílý slon deprese, neboť se ve verbální složce reklamy objevuje tvrzení, že díky zmíněnému doplňku stravy je možné vyléčit deprese, konkrétně skrze promluvu moderátora: „Přátelé, pryč s podzimními depresemi, stačí vám k tomu pouze jedno jediné. Bílý slon a jeho bylinný extrakt na deprese. Mimochodem pan doktor Pantůček to garantuje, tak s chutí do toho!“.

Zdroj: RRTV