Proč tolik podléháme kolektivním strachům a co s tím Ariel Rea – MUDr. B. Müllerová

Porozumíš tomu, proč nás tak snadno ovlivňují strachy jiných lidí a strachy obsažené v kolektivním poli. Dozvíš se, jak tyto vlivy omezovat a zůstat klidný i v situacích, kdy jiní panikaří. Návod, jak pracovat se strachem, je tu:https://nastub.cz/w/txs2Rxxdkv4wHY2qUwZP4G

https://nasface.cz/@arielrea

Jsem doktorka medicíny, která odešla ze zdravotnického systému. Aby mohla léčit jinak. Svobodně. Nezabývat se pouze stavem těla, ale pracovat komplexně, léčit celého člověka.

V rámci terapeutických setkání klienty podporuji ve využití vlastních sil a kompetencí, pomáhám nalézt vlastní cesty a odpovědi a ukazuji příležitosti k růstu. Nejčastěji se věnuji následujícím okruhům: spiritualita a seberozvoj, sexualita, práce a poslání, nemoc, fyzické i duševní zdraví, rodinné, partnerské a další mezilidské vztahy, mateřství a rodičovství.

Dále nabízím také krátké jednorázové konzultace vhodné především pro reflexi určité situace a základní nasměrování nebo třeba přeložení zprávy z „doktorštiny“ s vysvětlením souvislostí.

Spojuji v sobě zkušenosti lékařky, poznání odvážné průzkumnice i schopnosti terapeutky a léčitelky. Nástroje, které používám, současná medicína často (zatím?) neuznává. Mám mnoho zkušeností se stravou (včetně těch nejlepších doplňků stravy), bylinami i jedlými plevely, fyzickými očistami. Umím pracovat s bolestí, strachy, úzkostí, či mentálními vzorci. Ovládám meditace, práci s pozorností, záměry a sny, s dechem, ženskými a mužskými principy, práci se sexualitou i energií.

Spolupracuji také s lékaři a zdravotníky, kterým pomáhám například:

  • objevit a rozvinout intuici, která je nápomocná při diagnostice a léčbě
  • ukázat cesty, jak nevyhořet a mít dost síly a pochopení pro sebe i své pacienty
  • pěstovat nadhled i v každodenní záplavě informací