Podnikatelský plán a strategické řízení

Podnikatelský plán je písemný dokument popisující a analyzující podnikání, který rovněž poskytuje detailní projekce o jeho budoucnosti a zahrnuje i finanční aspekty zahájení nebo rozšíření byznysu. (McKeever 2010) Podnikatelský plán společnosti by měl pomoct ke stanovení nové strategie, tj. dlouhodobého cíle a cest k jeho dosažení. Tudíž dochází ke strategickému plánování. Přičemž je doporučováno, aby formulace cílů byly krátké, vyjádřeny slovně i číselně. Základní strategické cíle se pak rozpracují do dílčích částí. (VEBER, 2008, s. 101) Červený (2014) představuje nový model business plánu, jež se liší od běžně prezentovaných řešení v odborné literatuře, který je založen na modelu strategického řízení (viz schéma 2). Strategie v jeho konceptu představuje jádro podnikatelského plánu doplněného doprovodnými plány pro jednotlivé specifické oblasti managementu, realizace business plánu. „Podle tohoto modelu je třeba nejdříve promyslit a vytvořit systém strategického řízení a teprve pak formulovat business strategii a pomocí něj ji implementovat (Červený, 2014, str. 197).“ Každý podnikatel dle názoru Červeného (2014, str.197) by měl přistupovat k podnikání s určitou dlouhodobou vizí a mohl případné další záměry racionálně umisťovat do rámce svých předchozích podnikatelských aktivit. Podnikatelský záměr ukazuje, jestli je celý projekt reálný a většinu případů i zda je finančně výhodný. Podnikateli tím pádem jasně ukazuje, zda by měl s podnikáním začít či ne. Pro většinou podnikatelů je ovšem stále opomíjeným dokumentem. Je nezbytným, důležitým dokumentem, který by měl být zpracován před počátkem jakýchkoli příprav pro podnikání. Podnikateli jasně zdůrazňuje, zda se jeho anebo její nápad na trhu nejen prosadí, ale zda se hlavně v budoucnu udrží a dokáže překonat vlivu konkurenčních statků či služeb. Monitoruje se trh nejen vzhledem ke konkurenčním firmám, ale také hodnotí, zda nápad uváděný na trh najde své zákazníky. Kvalitně zpracovaný podnikatelský plán poskytuje detailní informace managementu společnosti, přináší i informace o okolí firmy