PODEZŘELÝ NÁKUP PĚTI VYPROŠŤOVACÍCH AUT ZA 100 MILIONŮ KORUN PRO HMOTNÉ REZERVY

Státní správa hmotných rezerv (SSHR) vypsala na podzim 2022 soutěž na nákup pěti velkých vyprošťovacích vozidel. Podle Kverulanta byla soutěž předem připravena pro jediného zájemce. Do zakázky se však přihlásili zájemci dva a tak byla zrušena. Nejen, že jde pravděpodobně o korupci, ale nabízí se otázka, na co přesně potřebuje správa hmotných rezerv mít ve skladech pět osmikolových vyprošťovacích aut. A přesně na to se Kverulant.org dle zákona o informacích ptá SSHR. Rozežrané úředníky a zkorumpované politiky je třeba kontrolovat neustále, pomozte nám v tom alespoň symbolickým darem.

Vyprošťovací automobil, foto EverLift
Vyprošťovací automobil, foto EverLift

SSHR vypsala dne 30. září 2022 soutěž na dodávku pěti vyprošťovacích automobilů, s pohonem 8×8 s nosností výložníku jeřábu nad 20 tun. Nabídky mohli účastníci doručit nejpozději do 28. listopadu 2022.  Předpokládaná cena uvedená v zadávací dokumentaci byla stanovena na 70 248 000 korun bez DPH. Místem dodání měly být skladové kapacity Hasičského záchranného sboru (HZS). Na dodání těchto vozidel stanovil SSHR čas dlouhých 18 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Jedním z těchto míst byl i sklad HZS Pardubického kraje a to i přesto, že pardubičtí hasiči již v říjnu 2021 uzavřeli s firmou KOBIT, spol. s r.o. smlouvu na dodávku vyprošťovacího vozu s jeřábem nad 20 tun za částku 16 758 500 korun bez DPH.

Podle Kverulantových informací bylo celé výběrové řízení připraveno pro již zmíněnou firmu KOBIT, která podá nabídku. Dodavatelem vyprošťovací nástavby měla být firma Everlift z Olomouce a jeřáb bude dodávat HIAB. Everlift tam bude dodávat nástavbu od firmy rakouské EMPL. EMPL i HIAB jsou na trhu ti nejdražší.

Technické podmínky ušité na jednoho dodavatele

O tom, že výběrové řízení je připraveno pro předem dohodnutého dodavatele svědčí i velmi detailní popis požadovaného technického řešení a následné bazírování na jeho plnění. Za všechny uveďme tři příklady.

Na dotaz, zda je možné vozidlo vybavit namísto drahého hydrodynamického měniče levnější automatickou převodovkou odpověděla SSHR dne 7. listopadu 2022, že „trvá na dodání vozidla s plně automatickou převodovkou s hydrodynamickým měničem hnacího momentu. Důvodem je zajištění jízdních vlastností vozidla a přenosu hnací síly motoru na nápravy vozidla.“ Ve stejné odpovědi také SSHR uvádí, že neakceptuje, aby výsuvné rameno jeřábu bylo ze šesti teleskopických dílů a že trvá na tom, aby bylo složeno z dílů osmy.

Když se dva z potenciálních dodavatelů zeptali, zda je možné, aby délka ramena jeřábu byla v zasunutém stavu jen 1 600 mm či dokonce 1 725 mm, dostalo se jim zamítavé odpovědi s absurdním odůvodněním. Zadavatel trvá na délce 1 500 mm, a to z důvodu snížení zatížení zadních náprav při tažení vozidel s vysokou celkovou hmotností.

Citace z odpovědi SSHR z 24. listopadu 2022
Citace z odpovědi SSHR z 24. listopadu 2022

Zrušení soutěže

Lhůta pro podání nabídek uplynula 28. listopadu 2022, ale správce státních rezerv dostal patrně v rozporu se zákulisními dohodami nabídky dvě. A nabídka od nepreferovaného dodavatele byla patrně nižší než od předem vybraného dodavatele KOBIT. A protože jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena, nezbylo SSHR než 30. listopadu 2022 zrušit celou zakázku s tím, že na ni teď SSHR nemá peníze. Přestože v závazném návrhu kupní smlouvy je napsáno, že dodavatel má vozidla dodat ve lhůtě 18 měsíců od podpisu smlouvy a přestože na stejném místě je uvedeno, že SSHR neposkytuje zálohy.

Citace z rozhodnutí o zrušeni soutěže SSHR z 30. listopadu
Citace z rozhodnutí o zrušeni soutěže SSHR z 30. listopadu

Otázky

Vedle evidentních pletich proti veřejné soutěži je na celé věci divné i to, že výběrové řízení vypsala Správa státních hmotných rezerv a nikoliv hasiči. A hasiči opravdu taková vozidla potřebují? A v Pardubicích dokonce dvě? Kverulant chce vidět analýzy, která by nákupu za 100 milionů jistě měla předcházet. Proto Kverulant počátkem prosince odeslal SSHR žádosti o informace dle zákona ve které toto požaduje. Kverulant požaduje po SSHR, který se  pro účely tohoto zákona nazývá „povinným“, protože je povinen odpovědět, tyto informace:

  1. Co vedlo SSHR k vypsání předmětné soutěže? Předložte kopie všech analýz, které o potřebě pěti vyprošťovacích vozidel shromáždil povinný před vypsáním výběrového řízení.
  2. Co vedlo SSHR ke stanovení tak detailních technických zadávacích podmínek pro vypsání předmětné soutěže? Předložte kopie všech technických analýz, které o nutnosti požadovat právě tyto parametry shromáždil povinný před vypsáním výběrového řízení.
  3. Co vedlo SSHR ke stanovení předpokládané ceny na úrovni 70 248 000 korun bez DPH?  Předložte kopie všech cenových analýz, které shromáždil povinný před vypsáním výběrového řízení.
  4. Kdo o vypsání předmětné soutěže rozhodl? Předložte kopii příslušného rozhodnutí.
  5. Proč povinný zajišťuje nákupy pro HZS? Proč to HZS neudělá sám jako v případě nákupu vyprošťovacího vozidla pro HZS Pardubického kraje?
  6. SSHR obdržel dvě nabídky. Poskytněte jejich kopie.
  7. Proč SSHR předmětné výběrové řízení zrušil údajně s poukazem na nedostatek finančních prostředků, když plánovaný výdaj by nastal pravděpodobně až za rok a půl?
  8. Chystá SSHR další výběrové řízení na nákup vyprošťovací techniky? Kdy a v jakém rozsahu.

Prosba o podporu

Kverulant bude dál pečlivě sledovat počínání SSHR. Je dost dobře možné, že se o podobný tunel s nákupem předražené nepotřebné techniky pokusí znovu. Navíc SSHR rozhodně není partou hodných hochů, kterým je služba veřejnosti mravním imperativem. Kverulant si dobře pamatuje, když se sklady SSHR v létě 2020 naplnily vatovými tyčinkami. Zakázku na výtěrové sady získala společnost Winner Group – WG s.r.o. , a to přesto, že do výběrového řízení dodala až směšně falešné doklady. Kverulant.org je přesvědčen, že při této zakázce došlo k trestnému činu, proto v březnu 2021 podal na Státní zastupitelstvo trestní oznámení. Policie jeho trestní oznámení v září 2021 odložila. Podrobnosti naleznete v kauze Nákup zdravotnického materiálů s falešným certifikátem.

Rozežrané úředníky a zkorumpované politiky je třeba kontrolovat pravidelně a přesně to Kverulant dělá už od roku 2009. Podpořte ho v tom, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem.