Optika a akustika s jediným nanoobjektem: efekty prostředí

V této práci byly vlastnosti jedné nanočástice vyladěny úpravou jejího prostředí. Konkrétněji v první části této práce byla experimentálně zkoumána povrchová plazmonová rezonance jednotlivých nanobipyramidů zlata v médiu pod regulovatelný tlak a jeho vývoj orámovaný teoretickými modely Aby bylo možné získat přístup k optice jedné nanočástice a zároveň vytvořit prostředí pod vysokým tlakem, byla vytvořena kombinace prostorové modulační spektroskopie s diamantovou kovadlinou. Ve druhé části diplomové práce byly experimentálně charakterizovány akustické vibrace jednotlivých zlatých nanodisků na safírovém substrátu pomocí spektroskopie pomocí čerpadla a sondy.Zvláštní pozornost byla věnována jejich tlumení v závislosti na poměru stran disků s důrazem na přítomnost zesílení faktorů kvality. Numerické modely poskytly vhled do pozorovaných zesílení, což ukazuje, že hybridizace mezi režimy se vyskytují jako poměr specifický vzhled, potenciálně zeslabením ztrát akustické energie přes rozhraní disk / substrát