Lesy by mělo ochránit národní memorandum

Jeho vznik iniciuje envirorezort. Mělo by přinést spolupráci zainteresovaných subjektů a lepší ochranu chráněných území. Na vzájemné spolupráci se už dohodli i další aktéři lesnictví.
Jak však ukázaly návrhy memoranda, které přišly z dílny enviroresortu i agrorezortu, jejich představy o přístupu k chráněným územím se liší. Ministr životního prostředí László Solymosi pro TASR uvedl:

„Jsme na začátku cesty … Nyní je to o tom, abychom si sedli a začali o tom diskutovat. Je to na nás, jak se k tomu postavíme, jaké uděláme kompromisy, abychom naši přírodu ochránili, abychom na tom neztráceli všichni a aby neztrácela příroda. Chceme aby národní park opravdu fungoval jako národní park. Proto jsme říkali, že podle nás by bylo ideální, kdyby území, které nazýváme národním parkem, bylo pod jednou správou. Musíme si stanovit pravidla, co by měl národní park splňovat. “

Podle IUCN (Mezinárodní unie pro ochranu přírody) má v národním parku 50 až 75 procent území fungovat v bezzásahové režimu. Na řešení ochrany vzácných území a zastavení ničení posledních zbytků přirozených horských lesů na Slovensku vyzvali vládu České republiky opakovaně i desítky odborníků a nevládních organizací. Problém vidí zejména v „masivní těžbě“ a výstavbě lesních cest, jakož i slabé ochraně vzácných území a stanovišť. Žádají, aby se zvětšila rozloha přísně chráněných území

Na spolupráci se dohodlo 23 signatářů

Podporu cílevědomé péče o lesy na principu jejich udržitelného lesního vyjádřilo ve čtvrtek ve Vyšné Boci podpisem Memoranda o vzájemné spolupráci 23 zástupců vlastníků a obhospodarovateľov lesů, sdružení fyzických a právnických osob v lesním hospodářství, vědeckých, výzkumných a vzdělávacích lesnických institucí na Slovensku. Mezi nimi Lesy SR, š. p., Vojenské lesy a majetky SR, š. p., Státní lesy Tatranského národního parku, Národní lesnické centrum, Technická fakulta, Ústav ekologie lesa SAV, Svaz zpracovatelů dřeva SR, Slovenská lesnická komora či Svaz celulózo-papírenského průmyslu SR. Signatáři memoranda zdůraznili, že si uvědomují svou historickou odpovědnost za stav lesů u nás a také prudce měnící se názory na poslání lesů v moderní společnosti směřující k výraznějšímu využívání jejich celospolečenských užitků zaměřených na rozvoj ochrany ovzduší, půdy, vody, biodiverzity a zmírňování klimatických změn. Zároveň vyjádřili připravenost společně přispět k diskusi, která povede k dosahování a finančnímu zajištění těchto cílů. Jak také konstatovali, lesy zůstanou jediným zdrojem dřeva jako nenahraditelné, ekologické a obnovitelné suroviny, která je jedním z pilířů lidské civilizace, přičemž zdroje z jeho prodeje zajišťují ekonomickou životaschopnost lesního hospodářství, což je ve smyslu dokumentů EU základem pro jejich existenci. Signatáři memoranda se shodly na podpoře takových legislativních změn, které odstraní nejednotnost posuzování, nebo také přehodnocení rozsahu současných chráněných území.