Kapacita státu a endogenní ekonomický růst

Kapacita státu a endogenní ekonomický růst
Kapacita státu a endogenní ekonomický růst

Schopnost rozvojových zemí plně a efektivně plnit svoji roli je klíčovým faktorem ekonomického růstu a rozvoje (North, 1990; Williamson, 2000). Podle neoklasické teorie musí státy, zejména v raných fázích vývoje, zajistit vytvoření prostředí podporujícího ekonomický růst. K tomu musí státy rozvojových zemí vybudovat silné instituce zaručující účinnost daňového systému (těžba a veřejné investice, Barro 1990), efektivní sektor veřejných výdajů, ale také dobré hospodaření s přírodními zdroji, z nichž mnohé jsou v rozvojových zemích. vývoj jsou dotovány. Ve většině těchto zemí však politickou a ekonomickou moc často drží menšina, která se zmocňuje bohatství země (Amten et al. 2012). To vytváří příznivé podmínky pro korupci, což zpomaluje ekonomickou výkonnost (Leff, 1964; Huntington, 1968).

práce má teoreticky analyzovat dopad korupce na různé aspekty role státu
práce má teoreticky analyzovat dopad korupce na různé aspekty role státu

Tato práce má teoreticky analyzovat dopad korupce na různé aspekty role státu. První kapitola zkoumá roli korupce v účinnosti oficiální rozvojové pomoci a zajišťování veřejné infrastruktury. Druhý se zaměří na to, co se běžně nazývá „prokletí přírodních zdrojů“.