Egyptští koptští křesťané jsou pobouřeni tím, jak vláda špatně postupovala v případě adopce

Egyptský koptský křesťanský chlapec křičí hesla, zatímco drží krucifix během protestu před budovou egyptské státní televize po sektářských střetech, Káhira, Egypt, 10. března 2011
Egyptský koptský křesťanský chlapec křičí hesla, zatímco drží krucifix během protestu před budovou egyptské státní televize po sektářských střetech, Káhira, Egypt, 10. března 2011

Případ malého chlapce, který byl egyptskými úřady odebrán svým adoptivním křesťanským rodičům a poté, co byl zaregistrován jako muslim, byl umístěn do sirotčince, vyvolal odpor obhájců práv a přivedl pod kontrolu zákony o adopci.

Téměř tři desetiletí po bezdětném manželství se Amal Ibrahim (50) a Farouk Fawzi Boulos smířili s tím, že nikdy nebudou rodiči.

Pak se stal zázrak. Ibrahim – koptský křesťan – našel v roce 2018 opuštěného novorozence v umývárně koptské ortodoxní církve Saint Mary, která se nachází v káhirské převážně křesťanské čtvrti Shubra.

Po konzultaci s vyššími duchovními v kostele se pár rozhodl adoptovat dítě, které bylo v té době jen několik dní staré. Mysleli si, že jejich modlitby za dítě byly vyslyšeny.

Chlapec, kterého jeho adoptivní rodiče pojmenovali Shenouda, byl pokřtěn a na vnitřní zápěstí pravé ruky si nechal vytetovat kříž, který znázorňoval jeho víru.

V převážně muslimské společnosti v Egyptě křesťanská jména a tetování kříže odlišují koptské křesťany od zbytku populace.

Egyptští křesťané, kteří tvoří asi 12 % populace, si často stěžují na  diskriminaci a vyloučení z vysokých veřejných funkcí. Incidenty  sektářského násilí nejsou neobvyklé a pachatelé útoků na křesťany jsou jen zřídka hnáni k odpovědnosti.

„Adopce Shenouda obohatila naše životy,“ řekl Ibrahim Al-Monitor. „Zacházeli jsme s ním, jako by to byl naše vlastní biologické dítě, zapsali jsme ho do církevního sboru a do kurzů karate.“ Doufala, že chlapec vyroste a bude sloužit v církvi.

Pár byl vděčný, že má Shenoudu ve svém životě; desetiletí trápení a strádání, které jim způsobovalo sociální stigma kolem neplodnosti, konečně skončilo. V konzervativní patriarchální společnosti jsou dívky vychovávány jako matky. Zatímco společenský tlak na plození dětí je větší na ženy, i muži jsou nuceni věřit, že jejich mužství je neúplné, dokud nebudou mít dítě, které bude mít rodné jméno.

Rodina žila šťastně čtyři roky; nic nemohlo zničit jejich štěstí, nebo si to alespoň mysleli. Ale věci se změnily v únoru 2022, kdy Boulosova neteř podala policii oznámení, v němž obvinila pár z únosu toho, co považovala za muslimské dítě. Ibrahim věří, že za „bezohledným“ činem stěžovatele, který „převrátil naše životy naruby“, stála závist a obavy, že Shenouda zdědí majetek svého adoptivního otce v případě jeho smrti.

Testy DNA provedené Shenoudou a jeho adoptivními rodiči potvrdily, že nebyli biologickými rodiči chlapce; chlapec byl následně na příkaz úředníků ministerstva sociální solidarity umístěn do sirotčince a od té doby mu jeho adoptivní rodiče odepřeli návštěvy – kromě jedné krátké, emotivní návštěvy 31. prosince 2022.

Po dobu 10 měsíců byly opakované prosby páru, aby viděl Shenouda, hluché. Koncem prosince však úředníci ministerstva náhle změnili názor, když manželům udělili povolení vidět svého adoptovaného syna v sirotčinci.

Chlapec si nechal změnit jméno

Ke svému zoufalství našli dítě „zmatené“ a „trochu vzdálené“.

„Něco na něm nebylo,“ řekl Ibrahim Al-Monitor.

Chlapec si nechal změnit jméno na Youssef poté, co byl ministerstvem sociální solidarity zaregistrován jako muslim. Jakékoli neidentifikované dítě je v očích státu klasifikováno jako muslim.

Egyptské rodinné právo je založeno na islámské šaríi, která zakazuje adopci. Ministerstvo sociální solidarity zavedlo systém „kafala“ (opatrovnictví), kdy rodina může přijmout osiřelé dítě – nebo nezletilého, kterého rodiče opustili – a dobrovolně se zavázat k zajištění jeho potřeb a vzdělání. Na rozdíl od případů adopce však rodiče kafala nemohou dát dítěti své jméno ani nemají nárok na dědictví od rodiny.

Bezpečnostní zdroj, který odmítl být jmenován, řekl Al Monitoru, že nejde o ojedinělý incident.

„Křesťanské dívky, které otěhotní mimo manželství, opouštějí své novorozence v kostele nebo mimo něj; není neobvyklé, že potom kněží dávají děti bezdětným párům nebo rodinám, o kterých vědí, že se o ně postarají,“ uvedl zdroj.

V případě Shenoudy tvrdil, že velkou část viny nese kněz. „Kněz, který předal dítě páru, měl před adopcí informovat [egyptskou] policii.“

Jakmile je podáno hlášení, bezpečnostní agentury zahájí vyšetřování, aby zjistily víru biologického otce dítěte: pokud je tento muslim muslim, dítě je registrováno jako muslim a zákon zakazuje jeho adopci křesťanským párem.

Najeeb Gabriel, obhájce páru, podal na státní zastupitelství petici, v níž požaduje, aby byl Shenouda sjednocen se svou křesťanskou rodinou na základě toho, že křesťanství nezakazuje adopci. Řekl Al-Monitor, že očití svědci – včetně pastora kostela, kde byl chlapec nalezen – poskytli u soudu svědectví z první ruky v okamžiku, kdy bylo dítě v kostele objeveno. „Proto je nepochybně křesťan,“ řekl Gabriel. „Neexistují žádné důkazy o opaku, takže nechápu, proč byl verdikt odložen.“

Soudní jednání na začátku února bylo odročeno na 18. března, aby měli žalobci čas na přezkoumání všech dokumentů. Když Ibrahim, který byl v té době v soudní síni, slyšel rozhodnutí soudce, vzlykal. Dříve na sociálních sítích požádala své příznivce, aby se k ní připojili u soudu a projevili tak svou solidaritu. Soudní síň byla plná desítek sympatizantů a obhájců práv, kteří případ pozorně sledují.

V posledních dnech se Ibrahimovo zoufalství změnilo v hněv. „Mluví [úřady] o lidských právech, přesto mi vzali mého syna a umístili ho do sirotčince,“ řekla.

Ibrahim apeloval na prezidenta Abdel Fattah al-Sisi, aby zasáhl a přivedl Šenudu zpět, uvádí web Copts United, který se zabývá otázkami koptů v Egyptě.

Případ Shenouda vyvolal v posledních týdnech pozdvižení na sociálních sítích. Křesťané i muslimové vyjádřili svou solidaritu s párem a někteří naléhali na úřady, aby upřednostňovaly lidskost před náboženstvím.

Případ také vyvolal vášnivou debatu v médiích o právech dětí, zejména o právu dítěte na život v bezpečném rodinném prostředí. Rovněž podrobila kontrole egyptské zákony o adopci.

V op-ed zveřejněném na anglickém webu Ahram Online na konci prosince Moushira Khattab, šéf egyptské Národní rady pro lidská práva a bývalý generální tajemník Národní rady pro dětství a mateřství, hovořil o odhodlání země. k ochraně svých dětí. „Egypt byl mezi prvními zeměmi, které podepsaly Úmluvu OSN o právech dítěte,“ řekla.

Khattab poznamenal, že výzkum v různých zemích ukázal škodlivé důsledky umísťování dětí do ústavů pěstounské péče a naléhal na vládu, aby vrátila Shenoudu jeho rodině.

Národní rada pro lidská práva oznámila, že se připojí k obrannému týmu páru, a vydala prohlášení, v němž zopakovala Khattabovu výzvu a odsuzovala chlapcovo nucené odloučení od rodiny jako flagrantní porušení ústavy i Úmluvy OSN o právech dítěte.

Zatímco Al-Azhar ještě nevydal oficiální prohlášení k případu, Ahmed Tork, významný islámský učenec, s nímž byl v říjnu rozhovor pro El Balad TV, argumentoval, že Shenoudův případ „není náboženskou záležitostí“.

„Lidstvo diktuje, že každý novorozenec, který se najde opuštěný, by měl být vyvezen z ulic a postaráno, aniž by byla zpochybňována jeho víra,“ řekl. „Žádné dítě se nerodí jako muslimské; Náboženská identita by měla být určena v pubertě, ne dříve.“

Ale zdá se, že šejkova slova úřady přehlédly. Ehab Ramzy, koptský křesťanský člen parlamentního výboru pro ústavní a legislativní záležitosti, řekl Al-Monitor, že skutečnost, že Shenouda již byla úřady zaregistrována jako muslimka, situaci komplikuje. „Jako muslimovi je zákonem zakázáno být adoptován křesťanskou rodinou, což nám nechává malou nebo žádnou naději, že se v budoucnu znovu shledá se svými adoptivními rodiči,“ řekl.

Dlouho očekávaný jednotný zákon o osobním postavení egyptských křesťanů, který vypracovala koptská pravoslavná církev spolu se zástupci anglikánské, protestantské a katolické církve, byl přezkoumán ministerstvem spravedlnosti. Ta předložila návrh zákona Radě ministrů k přezkoumání a schválení, než bude předložen ke konečnému hlasování ve Sněmovně reprezentantů a podepsán v zákon. Zatímco ustanovení zákona budou upravovat záležitosti týkající se manželství, rozvodu, péče o děti a dědictví pro křesťany, podle Ramzyho chybí ustanovení upravující adopci.

„Případ Shenoudy ukázal, že jako křesťané naléhavě potřebujeme zákon o adopci,“ řekl. „Příští soudní slyšení 18. března určí nejen osud Shenoudy, ale také osud celé země a ukáže, zda je Egypt na cestě stát se sekulárním státem, nebo teokratickou zemí, v níž je uvalena šaría nejen na muslimy, ale na všechny občany.“