Dvacítka nemocnic z Mississippi žaluje výrobce a distributory za způsobení opioidní krize

Skupina 20 nemocnic amerického státu Mississippi podala občanskoprávní žalobu proti výrobcům, distributorům a maloobchodníkům léčiv na bázi opioidů. Nemocnice utrpěly značné finanční a provozní škody, protože bojovaly a léčily komplikace závislosti na frontách národní opioidní epidemie. Žaloba patří mezi stovky dalších podobných po celých USA, které byly podány.

Klamavé praktiky a marketing

Žaloba viní z nedbalosti, podvodu a občanského spiknutí společnosti, mezi které patří Purdue Pharma, Teva Pharmaceuticals, Amerisource Bergen a více než 30 dalších společností a osob zapojených do výroby, distribuce a prodej receptových opioidů.

Žaloba je viní z dlouhodobých protiprávních praktik, při nichž žalovaní nepravdivě uváděli rizika závislosti na opioidech klamavým marketingem. Jejich nezákonné úsilí mělo za následek vznik rozsáhlé závislosti, utrpení a smrt mnoha lidí po celé zemi. Nemocnice, které často slouží jako první a poslední možnost léčby pro oběti závislé na opioidech, nesly velkou část přímé finanční zátěže péče a léčby a nadále nesou.

Od roku 2006 do roku 2012 bylo do Mississippi dodáno více než 800 mil. tablet a kapslí a krize eskalovala. Stát patří mezi top 5 v distribuci opioidů na obyvatele s více než 92,9 opioidními receptory předepsanými na každých 100 lidí v roce 2017, v porovnání s celostátním průměrem 58,7 na 100.

Guvernér státu vydal v roce 2017 výkonný příkaz, kterým prohlásil opioidní epidemii v Mississippi za nouzovou situaci. V roce 2018 bylo ve státě vydáno tolik opioidů, aby každý muž, žena a dítě dostali po 50 dávkách.

Raketový vzestup nákladů

Náklady na hospitalizaci pacientů s předávkováním opioidy na jednotkách intenzivní péče ve zdejších nemocnicích se mezi lety 2009 a 2015 zvýšily o více než 58 %, z 58 tis. USD na 92,4 tis. USD, což je období, kdy eskalace nákladů na zdravotní péči celkově vzrostla o 19 %

Značná část těchto nákladů zůstala neuhrazena nebo bylo nemocnicím zaplaceno výrzaně méně než kolik byly náklady na poskytovanou péči.

Nemocnice pokračují v léčbě pacientů kvůli předávkování opioidy, závislosti na opioidech, léčbě duševního zdraví, hepatitidy C, HIV a dalších infekcí způsobených intravenózním užíváním drog.

Mnoho nemocnic navíc poskytuje léčbu na svých novorozeneckých jednotkách intenzivní péče narozeným dětem trpícím abstinenčními příznaky, u nichž je léčba specializovaná, intenzivní, komplexní, nákladná a zdlouhavá.

Mnoho nemocnic tak bylo nuceno investovat finance, aby vyhovělo zvýšeným bezpečnostním opatřením a vytvořilo nové léčebné oblasti pro pacienty s předávkováním a pro ty, kteří trpí akutními a chronickými nemocemi, které jsou důsledkem zneužívání opioidů.

Nemocnice požadují úhradu nákladů

V srpnu usilovala Americká asociace nemocnic o soudní slyšení v jednom z případů opioidů, aby bylo možné zajistit, že potřebné finanční prostředky, které budou směřovány do nemocnic a zdravotnických systémů, které jsou v popředí péče o oběti této epidemie.

Dalšími zdroji mohou nemocnice rozšířit přístup k léčbě po předávkování na pohotovostních odděleních, zvýšit edukaci lékařů o léčbě poruch užívání návykových látek, pokrýt náklady na zdlouhavé pobyty a následnou péči o kojence s novorozeneckou abstinenční poruchou a investovat do elektronických zdravotnických informačních systémů pro zlepšení koordinované péče a zabránit předepisování.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®