Doklady potřebné ke schválení hypotéky

Při vyřizování hypotéky banka vyžaduje od žadatele doklady potřebné ke schválení hypotéky. Některé banky vyžadují více, jiné méně dokladů z důvodu, že každá banka má své podmínky a pravidla, podle kterých schvaluje hypotéky.

 

Doklady potřebné ke schválení hypotéky
Doklady potřebné ke schválení hypotéky

Banky mohou standardně vyžadovat doklady jako jsou:

– Doklady totožnosti žadatele (platný občanský průkaz, rodný list, cestovní pas apod.)

– Potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele

– V případě podnikání potvrzení o výši daňové povinnosti potvrzeno daňovým úřadem

(Některé banky si to ověřují v Sociální pojišťovně samy)

– Výpisy z účtu, na který se odkazuje příjem za poslední tři až šest měsíců

– Znalecký posudek k základen nemovitosti

– List vlastnictví

– Pojistná smlouva k pojištění nemovitosti

– Vinkulaci životního nebo úvěrového pojištění ve prospěch banky

Při pořízení nemovitosti (koupi) je třeba doložit kupní smlouvu a list vlastnictví.

Pokud nemovitost budete rekonstruovat, bude banka od vás vyžadovat list vlastnictví, rozpočtové náklady na rekonstrukci nemovitosti a stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.

Při stavbě nemovitosti bude bance třeba doložit pravomocné stavební povolení, geometrický plán, projekt s rozpočtovými náklady, list vlastnictví a smlouva o dílo nebo smlouva o výstavbě.

V případě žadatele o státní příspěvek pro mladé, živnostníka může banka vyžadovat další doklady podle konkrétního případu.

Při hypotéce určené na refinancování banky vyžadují navíc i původní úvěru smlouvu spolu z výpisem o zůstatku nesplacené částky původního úvěru.