Bernhard Schmitt Business Ability Programs

Bernhard Schmitt Business Ability Programs

Bernhard Schmitt je držitelem licence pro HUBBARD MANAGEMENT SYSTEM se 40 letou zkušeností v praktických technikách zlepšování lidských schopností. Jeho poradenství a koučing je zaměřen zejména na budování schopnosti pracovat, organizovat práci, schopnost tvořit, převzít iniciativu a zodpovědnost za vlastní činnost. Vedoucí trenér pomáhá vedoucím pracovníkům objevit jejich potenciál a schopnosti vytvářet vize a dosahovat cílů. Jako obchodní kouč pomáhá vlastníkům firem a top manažerům vybudovat tým zaměstnanců, kteří nejen „pracují pro zaměstnavatele“, ale také si vytvářejí vlastní pracovní místo jako malý podnik se všemi riziky. Svou činností posouvá lidi do pozice, kdy se chopí iniciativy a odpovědnosti za svou vlastní práci, tým a celou firmu.

Contact information:
be-efficient.eu

bschmitt@be-efficient.eu