Asociace korozních inženýrů pořádá každoročně v areálu Technoparku Kralupy kurz Korozní inženýr.

kurz Korozní inženýr - Asociace korozních inženýrů
kurz Korozní inženýr – Asociace korozních inženýrů

Asociace korozních inženýrů pořádá každoročně v areálu Technoparku Kralupy kurz Korozní inženýr.

Dvousemestrální kurz přináší účastníkům aktuální vzdělání v oboru koroze a protikorozní ochrany. Jednotlivé půldenní sekce pokrývají základy anorganické chemie a korozních procesů, typy korozního napadení, vlastnosti jednotlivých konstrukčních materiálů, postupy protikorozní ochrany a specifika klíčových prostředí a oborů činnosti. Velký důraz je kladen na aplikační část kurzu, kde se posluchači seznámí s žárovými, galvanickými a organickými povlaky, katodickou ochranou, korozí v energetice, petrochemii, v betonu, v půdě ad.

Teoretická část kurzu je personálně zajištěna akademickými pracovníky (VŠCHT). Aplikační sekce jsou přednostně vyučovány odborníky z praxe s mnohaletými zkušenostmi (SVÚOM, SVÚM, Pragochema, AČSZ, JEKU, NALCO Champion aj.)

Z celkových 120 hodin tvoří 104 hodin přednášky a 16 hodin praktická část.

Nový běh kurzu začne v září 2021 a již se na něj můžete hlásit na stránkách www.aki-koroze.cz. Po absolvování kurzu je možné získat certifikaci Korozní inženýr v rámci Std-401 APC. Další informace naleznete na https://www.apccz.cz/…/koroze-a-protikorozni-ochrana