Návod jak správně namontovat šroubovací F konektor

Postup jak správně připravit a namontovat šroubovací F konektor

Anténní rozvody pro každého, zkuste to sami, když víte jak.

1) Připravit si vhodný koaxiální kabel.

2) Vhodnými kleštěmi odcvaknout alespoň 1 cm z konce kabelu kvůli možnosti zoxidování stínění a středního vodiče.

3) Ostrým nožem opatrně odřezat cca 2 cm z kabelu až na střední vodič, který po tomto úkonu bude o ty cca 2 cm přesahovat.

4) Ostrým nožem opatrně odřezat plášť koaxu, a opatrně sundat tak, abych nepoškodil opletení + stínění. Bohatě stačí odřezat cca 4-5mm pláště, klidně i méně.

5) Na kabel zprvu ručně, a pak pomocí kleští těsně a „tak akorát na doraz“ našroubovat F-konektor vhodně těsného vnitřního průměru tak, aby nedošlo ke zkroucení samotného kabelu.

6) Přesahující střední vodič přes průmět konce F-konektoru zakrátit tak, aby přesahoval max o 1 mm.

7) Vizuálně zkontrolovat. Plášť kabelu musí najednou přejít v konektor, nikde nesmí trčet opletení a stínění. Při pohledu dovnitř musí být vidět pouze střední vodič a níže pak dielektrikum, ve stejné úrovni jako vnitřní prstenec konektoru. Nikde ani památky po opletení či stínění.

8) Mechanicky zkontrolovat. Konektor v žádném případě nesmí jít ručně strhnout nebo odšroubovat. Pouze kleštěmi, a to ještě těžko.

9) Elektricky zkontrolovat ohmmetrem.